ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภออุบลรัตน์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งโป่ง 2 5 8.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 53 52.00 38 58 60.75 36 53 52.00 0 0 0.00 36 53 52.00
บ้านดง 42 51 241.50 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 2.00 5 5 25.00 56 65 268.50 0 0 0.00 14 14 27.00 14 14 27.00
เขื่อนอุบลรัตน์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
โคกสูง 0 0 0.00 1 2 8.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 19.50 24 25 27.50 1 1 4.00 22 22 15.50 23 23 19.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 4 4 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 7.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยไข่ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 16.50 12 12 16.75 11 11 16.50 0 0 0.00 11 11 16.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้อยหน่า 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 2.00 6 6 1.50 15 15 3.50 0 0 0.00 15 15 3.50 15 15 3.50
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 30.00 30 30 30.00 30 30 30.00 0 0 0.00 30 30 30.00
ฟักแฟง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75
มะนาว 5 5 7.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 7 7 16.75 2 2 9.00 0 0 0.00 2 2 9.00
มะม่วง 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะระจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00
มะเขือ 3 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเดื่อฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันสำปะหลังโรงงาน 35 35 219.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 35 219.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันเทศ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มัลเบอร์รี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
หน่อไม้ฝรั่ง 2 2 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 20.00 14 14 25.00 0 0 0.00 12 12 20.00 12 12 20.00
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแบ่ง(ต้นหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 2.00 8 8 2.00 0 0 0.00 8 8 2.00 8 8 2.00
อินทผลัม 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อ้อยคั้นน้ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50
เผือก 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 17.00 2 2 21.00 0 0 0.00 1 1 17.00 1 1 17.00