ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอพล

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
หนองแวงโสกพระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 215.00 22 22 215.00 15 15 151.00 7 7 64.00 22 22 215.00
หัวทุ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เพ็กใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 13 3.13 11 13 3.13 0 0 0.00 11 13 3.13 11 13 3.13
เมืองพล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 4.00 1 2 4.00 0 0 0.00 1 2 4.00 1 2 4.00
โคกสง่า 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 42 56 13.63 45 59 14.38 9 12 6.75 33 44 6.88 42 56 13.63
โสกนกเต็น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 17 2.50 9 17 2.50 1 1 0.50 8 16 2.00 9 17 2.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.75 4 4 2.75 4 4 2.75 0 0 0.00 4 4 2.75
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 1.00 11 11 1.75 0 0 0.00 8 8 1.00 8 8 1.00
กุยช่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.38 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38 2 2 0.38
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 1.50 10 10 1.50 0 0 0.00 10 10 1.50 10 10 1.50
บัวบก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ผักชีฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักชีลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 4.00 8 8 4.00 8 8 4.00 0 0 0.00 8 8 4.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 3.13 18 18 3.13 0 0 0.00 18 18 3.13 18 18 3.13
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 215.00 22 22 215.00 15 15 151.00 7 7 64.00 22 22 215.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.26 2 2 0.26 0 0 0.00 2 2 0.26 2 2 0.26
หอมแบ่ง(ต้นหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 3.00 22 22 3.00 0 0 0.00 22 22 3.00 22 22 3.00
แมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50