ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองสองห้อง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
วังหิน 8 12 3.00 19 44 17.25 1 1 0.13 0 0 0.00 20 31 24.63 48 88 45.01 0 0 0.00 21 32 24.76 21 32 24.76
หนองเม็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 17.50 8 8 17.50 8 8 17.50 0 0 0.00 8 8 17.50
หันโจด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.00 3 3 7.00 3 3 7.00 0 0 0.00 3 3 7.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 1 1 0.25 2 2 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้งดอก 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75
กวางตุ้งใบ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้งไต้หวัน 0 0 0.00 4 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กุยช่าย 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.50 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ขจร,ดอกสลิด 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 2 2 0.50 4 4 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 3 3 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 5 5 13.50 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00
บวบหอม 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ป๋วยเล้ง 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักกาดขาวปลี 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 3 3 0.75 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ผักชี 3 3 0.75 4 4 0.88 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 8 8 1.88 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักชีลาว 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้ง 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50
ผักโขม 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.13 0 0 0.00 5 5 2.63 9 9 3.51 0 0 0.00 6 6 2.76 6 6 2.76
ฟักทอง 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.50 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
มะเขือพวง 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 4 4 0.88 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 8 8 1.88 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00
สะระแหน่ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 24.75 12 12 24.75 11 11 24.50 1 1 0.25 12 12 24.75
หอมแบ่ง 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00