ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอซำสูง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คูคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 41 9.25 0 0 0.00 22 41 9.25 0 0 0.00 22 41 9.25 22 41 9.25
บ้านโนน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 4.25 3 4 4.25 2 3 3.25 1 1 1.00 3 4 4.25
ห้วยเตย 11 20 4.38 60 76 224.35 39 49 11.22 0 0 0.00 71 201 186.88 181 346 426.83 0 0 0.00 110 250 198.10 110 250 198.10

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 2 2 0.22 13 13 2.97 13 13 3.25 13 13 2.38 41 41 8.82 0 0 0.00 39 39 8.60 39 39 8.60
กวางตุ้งฮ่องเต้ 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50
กุยช่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
ขึ้นฉ่าย 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 2.13 19 19 2.38 0 0 0.00 17 17 2.13 17 17 2.13
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 5.25 19 19 3.75 26 26 5.88 67 67 14.88 0 0 0.00 67 67 14.88 67 67 14.88
ชะอม 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอกขจร 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วฝักยาว 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 1.38 12 12 1.38 0 0 0.00 11 11 1.38 11 11 1.38
บวบ 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 14 14 2.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 2.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 2.00 16 16 2.00 0 0 0.00 16 16 2.00 16 16 2.00
ผักชีลาว 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 3.00 9 9 2.25 20 20 4.75 43 43 10.00 0 0 0.00 43 43 10.00 43 43 10.00
ผักปลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.38 3 3 0.38 0 0 0.00 3 3 0.38 3 3 0.38
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือม่วง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 2.63 13 13 2.63 0 0 0.00 13 13 2.63 13 13 2.63
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 2.88 13 13 2.88 0 0 0.00 13 13 2.88 13 13 2.88
หน่อไม้ฝรั่ง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 3 3 2.13 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 17 17 2.13 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 3.75 34 34 5.88 0 0 0.00 17 17 3.75 17 17 3.75
แครอท 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
แตงโม 0 0 0.00 22 22 193.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 109.00 29 29 302.00 0 0 0.00 7 7 109.00 7 7 109.00
แตงไทย 0 0 0.00 4 4 23.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 41.25 12 12 64.25 0 0 0.00 8 8 41.25 8 8 41.25
แมงลัก 1 1 0.50 11 11 2.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 3.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โหระพา 3 3 0.38 6 6 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 3.38 25 25 4.51 0 0 0.00 16 16 3.38 16 16 3.38
ไผ่ 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00