ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอซำสูง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คูคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 41 9.25 0 0 0.00 22 41 9.25 0 0 0.00 22 41 9.25 22 41 9.25
บ้านโนน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 1 1 2.00 1 1 1.00 2 2 3.00
ห้วยเตย 11 20 4.38 64 76 224.35 39 49 11.22 0 0 0.00 74 201 186.88 188 346 426.83 6 6 1.00 107 244 197.10 113 250 198.10

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 2 2 0.22 13 13 2.97 13 13 3.25 13 13 2.38 41 41 8.82 0 0 0.00 39 39 8.60 39 39 8.60
กวางตุ้งฮ่องเต้ 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50
กุยช่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
ขึ้นฉ่าย 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 2.13 19 19 2.38 0 0 0.00 17 17 2.13 17 17 2.13
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 5.25 19 19 3.75 26 26 5.88 67 67 14.88 0 0 0.00 67 67 14.88 67 67 14.88
ชะอม 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดอกขจร 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 1.38 12 12 1.38 0 0 0.00 11 11 1.38 11 11 1.38
บวบ 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 14 14 2.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 2.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 2.00 16 16 2.00 0 0 0.00 16 16 2.00 16 16 2.00
ผักชีลาว 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 3.00 9 9 2.25 20 20 4.75 43 43 10.00 0 0 0.00 43 43 10.00 43 43 10.00
ผักปลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.38 3 3 0.38 0 0 0.00 3 3 0.38 3 3 0.38
มะเขือม่วง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 2.63 13 13 2.63 0 0 0.00 13 13 2.63 13 13 2.63
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 2.88 13 13 2.88 0 0 0.00 13 13 2.88 13 13 2.88
หน่อไม้ฝรั่ง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 3 3 2.13 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 17 17 2.13 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 3.75 34 34 5.88 6 6 1.00 11 11 2.75 17 17 3.75
แครอท 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
แตงโม 0 0 0.00 22 22 193.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 109.00 29 29 302.00 0 0 0.00 7 7 109.00 7 7 109.00
แตงไทย 0 0 0.00 4 4 23.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 41.25 12 12 64.25 0 0 0.00 8 8 41.25 8 8 41.25
แมงลัก 1 1 0.50 11 11 2.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 3.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โหระพา 3 3 0.38 6 6 0.76 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 3.38 25 25 4.52 0 0 0.00 16 16 3.38 16 16 3.38
ไผ่ 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00