ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองนาคำ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดธาตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 4.00 9 9 2.75 23 23 6.75 0 0 0.00 23 23 6.75 23 23 6.75
บ้านโคก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 8.00 15 15 12.75 23 23 20.75 0 0 0.00 23 23 20.75 23 23 20.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 3 3 2.00 4 4 3.00 0 0 0.00 4 4 3.00 4 4 3.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 3.00 4 4 3.25 11 11 6.25 0 0 0.00 11 11 6.25 11 11 6.25
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 4 4 0.75 5 5 0.75 0 0 0.00 5 5 0.75 5 5 0.75
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
ผักชีลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 8 8 5.00 10 10 6.00 0 0 0.00 10 10 6.00 10 10 6.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 4 4 3.50 5 5 4.50 0 0 0.00 5 5 4.50 5 5 4.50
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.00 0 0 0.00 5 5 2.00 0 0 0.00 5 5 2.00 5 5 2.00