ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านแฮด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านแฮด 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 7.00 0 0 0.00 2 2 0.25 4 4 7.38 1 1 7.00 2 2 0.25 3 3 7.25
หนองแซง 0 0 0.00 0 0 0.00 38 38 776.00 0 0 0.00 24 40 581.00 62 78 1,357.00 38 38 776.00 24 40 581.00 62 78 1,357.00
โคกสำราญ 3 3 0.38 20 28 4.00 10 12 2.13 0 0 0.00 37 90 12.28 70 133 18.79 0 0 0.00 47 102 14.41 47 102 14.41
โนนสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 94.00 0 0 0.00 5 7 80.00 8 10 174.00 4 4 95.00 4 6 79.00 8 10 174.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 1 1 0.13 4 4 0.88 0 0 0.00 2 2 0.50 7 7 1.51 0 0 0.00 6 6 1.38 6 6 1.38
กะหล่ำดาว 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 1 1 0.13 4 4 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 6 6 1.01 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
กุยช่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.50 4 4 0.50 0 0 0.00 4 4 0.50 4 4 0.50
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.38 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 5 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.63 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 1.25 0 0 0.00 9 9 1.38 17 17 2.63 0 0 0.00 17 17 2.63 17 17 2.63
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 4 4 0.51 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 1.00 12 12 1.51 0 0 0.00 8 8 1.00 8 8 1.00
บวบ 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 3 3 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 1.25 13 13 1.63 0 0 0.00 10 10 1.25 10 10 1.25
ผักกาดเขียวปลี 1 1 0.13 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.38 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 1.03 9 9 1.53 0 0 0.00 8 8 1.03 8 8 1.03
ผักบุ้ง 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 28 3.50 27 28 3.50 0 0 0.00 27 28 3.50 27 28 3.50
มะนาว 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 42 42 877.00 0 0 0.00 22 22 351.00 64 64 1,228.00 42 42 877.00 22 22 351.00 64 64 1,228.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 309.00 24 24 309.00 0 0 0.00 24 24 309.00 24 24 309.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 1.00 7 7 1.00 0 0 0.00 7 7 1.00 7 7 1.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแบ่ง 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.63 6 6 0.76 0 0 0.00 5 5 0.63 5 5 0.63
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 1.00 8 8 1.00 0 0 0.00 8 8 1.00 8 8 1.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แมงลัก 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00