ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยพร 0 0 0.00 8 8 37.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 79.50 22 22 116.50 11 11 68.50 3 3 11.00 14 14 79.50
บึงกาฬ 2 2 0.50 3 3 11.25 40 40 130.50 52 52 45.00 141 166 419.75 238 263 607.00 100 112 303.25 133 146 292.00 233 258 595.25
วิศิษฐ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 7.50 6 6 1.50 66 146 48.75 102 182 57.75 88 168 54.25 14 14 3.50 102 182 57.75
หอคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โคกก่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 7.50 6 6 7.50 6 6 7.50 0 0 0.00 6 6 7.50
โนนสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
โป่งเปือย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไคสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 27.00 8 8 27.00 0 0 0.00 8 8 27.00 8 8 27.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียมต้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 0.50 18 18 0.50 18 18 0.50 0 0 0.00 18 18 0.50
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41 41 18.00 36 36 133.00 77 77 151.00 19 19 78.00 58 58 73.00 77 77 151.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 40 18.50 40 40 18.50 40 40 18.50 0 0 0.00 40 40 18.50
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 5.00 20 20 5.00 20 20 5.00 0 0 0.00 20 20 5.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 5.00 20 20 5.00 20 20 5.00 0 0 0.00 20 20 5.00
ผักกาดหอม 2 2 0.50 0 0 0.00 30 30 7.50 0 0 0.00 37 37 9.25 69 69 17.25 66 66 16.50 1 1 0.25 67 67 16.75
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 7 7 1.75 13 13 3.25 0 0 0.00 13 13 3.25 13 13 3.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 27.00 0 0 0.00 11 11 27.00 0 0 0.00 11 11 27.00 11 11 27.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 22.75 16 16 22.75 16 16 22.75 0 0 0.00 16 16 22.75
มะเขือเทศ 0 0 0.00 10 10 48.00 39 39 130.00 0 0 0.00 77 79 194.00 126 128 372.00 47 48 159.00 69 70 165.00 116 118 324.00
มันแกว 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 80.00 29 29 80.25 13 13 26.00 15 15 54.00 28 28 80.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 79.50 14 14 79.50 11 11 68.50 3 3 11.00 14 14 79.50
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 34.50 23 23 34.50 23 23 34.50 0 0 0.00 23 23 34.50
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25