ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 31 149.50 19 31 149.50 19 31 149.50 0 0 0.00 19 31 149.50
บึงกาฬ 2 2 0.50 4 5 11.50 3 3 7.50 41 41 45.50 62 94 260.00 112 145 325.00 68 100 272.00 38 38 41.00 106 138 313.00
วิศิษฐ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 26 26 6.50 6 6 1.50 58 126 44.00 90 158 52.00 83 151 50.25 7 7 1.75 90 158 52.00
หอคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โคกก่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 7.50 6 6 7.50 6 6 7.50 0 0 0.00 6 6 7.50
โนนสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 2.75 2 4 2.75 2 4 2.75 0 0 0.00 2 4 2.75
โป่งเปือย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 1.25 1 2 1.25 1 2 1.25 0 0 0.00 1 2 1.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียมต้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 0.25 13 13 0.25 13 13 0.25 0 0 0.00 13 13 0.25
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 18.00 23 23 90.00 51 51 108.00 24 24 94.00 27 27 14.00 51 51 108.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 37 37 17.00 37 37 17.00 37 37 17.00 0 0 0.00 37 37 17.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 5.50 22 22 5.50 22 22 5.50 0 0 0.00 22 22 5.50
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 3.75 15 15 3.75 15 15 3.75 0 0 0.00 15 15 3.75
ผักกาดหอม 2 2 0.50 0 0 0.00 26 26 6.50 0 0 0.00 38 38 9.50 66 66 16.50 63 63 15.75 1 1 0.25 64 64 16.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 1 1 0.25 7 7 1.75 1 1 0.25 6 6 1.50 7 7 1.75
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 27.00 4 4 15.00 15 15 42.00 4 4 15.00 11 11 27.00 15 15 42.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 23.00 17 17 23.00 17 17 23.00 0 0 0.00 17 17 23.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 2 2 11.00 2 2 7.00 0 0 0.00 45 53 187.00 49 57 205.00 47 55 194.00 0 0 0.00 47 55 194.00
มันแกว 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 24.00 13 13 24.25 12 12 24.00 0 0 0.00 12 12 24.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 68.50 11 11 68.50 11 11 68.50 0 0 0.00 11 11 68.50
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 20.00 15 15 20.00 15 15 20.00 0 0 0.00 15 15 20.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25