ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยพร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 34 160.50 22 34 160.50 19 31 149.50 3 3 11.00 22 34 160.50
บึงกาฬ 2 2 0.50 4 4 11.50 3 3 7.50 52 52 45.00 148 196 528.50 209 257 593.00 70 105 289.00 133 146 292.00 203 251 581.00
วิศิษฐ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 7.50 6 6 1.50 65 145 48.50 101 181 57.50 87 167 54.00 14 14 3.50 101 181 57.50
หอคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โคกก่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 7.50 6 6 7.50 6 6 7.50 0 0 0.00 6 6 7.50
โนนสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 2.75 2 4 2.75 2 4 2.75 0 0 0.00 2 4 2.75
โป่งเปือย 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 1.25 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไคสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 27.00 8 8 27.00 0 0 0.00 8 8 27.00 8 8 27.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียมต้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 0.50 18 18 0.50 18 18 0.50 0 0 0.00 18 18 0.50
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 41 41 18.00 44 44 162.00 85 85 180.00 27 27 107.00 58 58 73.00 85 85 180.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 40 18.50 40 40 18.50 40 40 18.50 0 0 0.00 40 40 18.50
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 5.50 22 22 5.50 22 22 5.50 0 0 0.00 22 22 5.50
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 5.00 20 20 5.00 20 20 5.00 0 0 0.00 20 20 5.00
ผักกาดหอม 2 2 0.50 0 0 0.00 30 30 7.50 0 0 0.00 38 38 9.50 70 70 17.50 67 67 16.75 1 1 0.25 68 68 17.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 6 6 1.50 7 7 1.75 15 15 3.75 0 0 0.00 13 13 3.25 13 13 3.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 27.00 4 4 15.00 15 15 42.00 4 4 15.00 11 11 27.00 15 15 42.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 23.00 17 17 23.00 17 17 23.00 0 0 0.00 17 17 23.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 2 2 11.00 2 2 7.00 0 0 0.00 114 124 354.00 118 128 372.00 47 56 196.00 69 70 165.00 116 126 361.00
มันแกว 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 28 28 80.00 29 29 80.25 13 13 26.00 15 15 54.00 28 28 80.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 79.50 14 14 79.50 11 11 68.50 3 3 11.00 14 14 79.50
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 20.00 15 15 20.00 15 15 20.00 0 0 0.00 15 15 20.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ (ผักกาดหอม) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25