ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเกษตรวิสัย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กำแพง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 0.39 0 0 0.00 6 7 1.03 8 10 1.42 8 10 1.42 0 0 0.00 8 10 1.42
ดงครั่งน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 29 33 7.80 1 1 0.50 70 169 27.20 100 203 35.50 99 202 35.00 1 1 0.50 100 203 35.50
ดงครั่งใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.25 1 1 3.25 1 1 3.25 0 0 0.00 1 1 3.25
ทุ่งทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 6.28 0 0 0.00 7 7 1.51 25 25 7.79 25 25 7.79 0 0 0.00 25 25 7.79

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.38 0 0 0.00 33 34 4.29 36 37 4.67 36 37 4.67 0 0 0.00 36 37 4.67
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
ข้าวโพดข้าวเหนียว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.39 0 0 0.00 26 26 3.14 29 29 3.53 29 29 3.53 0 0 0.00 29 29 3.53
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 1.61 10 10 1.61 10 10 1.61 0 0 0.00 10 10 1.61
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 4.04 0 0 0.00 8 8 1.23 30 30 5.27 30 30 5.27 0 0 0.00 30 30 5.27
ต้นหอม,หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.13 2 2 0.38 2 2 0.38 0 0 0.00 2 2 0.38
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.85 7 7 0.85 7 7 0.85 0 0 0.00 7 7 0.85
ผักกาดฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 2 2 0.24 3 3 0.37 3 3 0.37 0 0 0.00 3 3 0.37
ผักชีฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
ผักชีลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.26 0 0 0.00 45 48 6.89 51 54 8.15 51 54 8.15 0 0 0.00 51 54 8.15
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.37 2 2 0.37 2 2 0.37 0 0 0.00 2 2 0.37
ผักฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.85 7 7 0.85 7 7 0.85 0 0 0.00 7 7 0.85
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 1.25 1 1 0.50 9 9 3.51 15 16 5.26 14 15 4.76 1 1 0.50 15 16 5.26
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 1.25 4 4 3.25 4 4 3.25 0 0 0.00 4 4 3.25
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.26 2 2 0.26 2 2 0.26 0 0 0.00 2 2 0.26
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 10 10 2.63 11 11 2.88 11 11 2.88 0 0 0.00 11 11 2.88
อินทผลัม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.25 1 1 3.25 1 1 3.25 0 0 0.00 1 1 3.25
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แฟง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.26 0 0 0.00 2 2 0.38 4 4 0.64 4 4 0.64 0 0 0.00 4 4 0.64
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 2 2 0.26 2 2 0.26 0 0 0.00 2 2 0.26
ใบบัวบก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ใบแมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12