ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดงกลาง 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ดงแดง 0 0 0.00 18 23 10.75 8 8 5.50 3 10 7.50 6 6 8.00 35 47 31.75 17 24 21.00 0 0 0.00 17 24 21.00
หนองผือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
หัวช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.50 4 4 1.88 7 7 2.63 7 7 2.63 0 0 0.00 7 7 2.63
อีง่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.38 1 3 0.38 1 3 0.38 0 0 0.00 1 3 0.38

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 1.00 1 1 0.13 3 3 1.38 3 3 1.38 0 0 0.00 3 3 1.38
กะหล่ำดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กุยช่าย 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ข้าวโพดเหนียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.50 4 4 4.50 4 4 4.50 0 0 0.00 4 4 4.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 1 1 0.50 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25
ต้นหอม 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 3 3 8.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00
ถั่วพู 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50
บวบ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักชี 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชีลาว 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 16 16 4.00 7 7 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 6.50 7 7 2.50 0 0 0.00 7 7 2.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มันเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 1 1 1.00 3 3 1.75 3 3 1.75 0 0 0.00 3 3 1.75
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
โหระพา 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 2 2 0.38 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13