ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอโพธิ์ชัย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขามเบี้ย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 3 3 1.75 4 4 5.75 4 4 5.75 0 0 0.00 4 4 5.75
คำพอุง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 3.00 1 2 1.25 22 35 31.43 25 40 35.68 25 40 35.68 0 0 0.00 25 40 35.68
ดอนโอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 1.25 1 2 1.25 1 2 1.25 0 0 0.00 1 2 1.25
สะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 7 3.64 3 7 3.64 3 7 3.64 0 0 0.00 3 7 3.64
อัคคะคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
โพธิ์ศรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 6.50 2 4 6.50 2 4 6.50 0 0 0.00 2 4 6.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระชาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.43 2 2 0.43 2 2 0.43 0 0 0.00 2 2 0.43
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.88 3 3 0.88 3 3 0.88 0 0 0.00 3 3 0.88
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 10 10 15.25 11 11 16.25 11 11 16.25 0 0 0.00 11 11 16.25
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.13 3 3 1.13 3 3 1.13 0 0 0.00 3 3 1.13
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.01 4 4 1.01 4 4 1.01 0 0 0.00 4 4 1.01
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 4 4 3.50 5 5 3.75 5 5 3.75 0 0 0.00 5 5 3.75
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 2 2 2.25 3 3 6.25 3 3 6.25 0 0 0.00 3 3 6.25
มะระ/มะระขี้นก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.75 3 3 1.75 3 3 1.75 0 0 0.00 3 3 1.75
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.63 2 2 1.63 2 2 1.63 0 0 0.00 2 2 1.63
มะเขือเปราะคางกบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 2 2 0.50 4 4 2.50 4 4 2.50 0 0 0.00 4 4 2.50
หัวไชเท้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
แตงโมเนื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ไผ่เลี้ยง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00