ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกมลาไสย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กมลาไสย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ดงลิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หลักเมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 8 3.00 7 8 3.00 0 0 0.00 7 8 3.00 7 8 3.00
โคกสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 19 19.00 15 19 19.00 6 7 8.75 9 12 10.25 15 19 19.00
โพนงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 92 151 118.75 92 151 118.75 64 113 86.00 28 38 32.75 92 151 118.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50 0 0 0.00 6 6 1.50 6 6 1.50
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 16.00 17 17 16.00 16 16 15.50 1 1 0.50 17 17 16.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00 2 2 0.00 0 0 0.00 2 2 0.00 2 2 0.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 30.00 22 22 30.00 21 21 29.00 1 1 1.00 22 22 30.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชีลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 4.50 20 20 4.50 17 17 4.25 3 3 0.25 20 20 4.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 58 50.00 58 58 50.00 47 47 41.25 11 11 8.75 58 58 50.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.00 2 2 9.00 1 1 2.00 1 1 7.00 2 2 9.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 16.00 15 15 16.00 0 0 0.00 15 15 16.00 15 15 16.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 3.00 12 12 3.00 6 6 1.50 6 6 1.50 12 12 3.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25 0 0 0.00 3 3 1.25 3 3 1.25
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 3.00 12 12 3.00 12 12 3.00 0 0 0.00 12 12 3.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00