ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอกุฉินารายณ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดค้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
กุดหว้า 0 0 0.00 14 14 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 79 82 150.00 93 96 166.00 10 10 12.00 69 72 138.00 79 82 150.00
จุมจัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 55 66 99.00 55 66 99.00 6 10 20.00 49 56 79.00 55 66 99.00
นาขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 31.00 5 5 31.00 5 5 31.00 0 0 0.00 5 5 31.00
นาโก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 67.50 10 10 67.50 4 4 18.50 6 6 49.00 10 10 67.50
บัวขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 61.00 16 16 61.00 1 1 10.00 15 15 51.00 16 16 61.00
สมสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 28.25 16 16 28.25 0 0 0.00 16 16 28.25 16 16 28.25
สามขา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองห้าง 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 9.00 10 10 11.00 1 1 2.00 8 8 7.00 9 9 9.00
เหล่าไฮงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43 43 109.00 43 43 109.00 0 0 0.00 43 43 109.00 43 43 109.00
แจนแลน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบแดง 0 0 0.00 15 15 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 18.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 22.00 12 12 22.00 6 6 16.00 6 6 6.00 12 12 22.00
ขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 12.00 12 12 12.00 4 4 4.00 8 8 8.00 12 12 12.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 183 183 382.00 183 183 382.00 0 0 0.00 183 183 382.00 183 183 382.00
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชีฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 18.00 3 3 18.00 3 3 18.00 0 0 0.00 3 3 18.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 60.50 9 9 60.50 3 3 11.50 6 6 49.00 9 9 60.50
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 30.00 3 3 30.00 3 3 30.00 0 0 0.00 3 3 30.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 8.00 9 9 8.00 1 1 1.00 8 8 7.00 9 9 8.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 15.00 12 12 15.00 9 9 11.00 3 3 4.00 12 12 15.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไพล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00