ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดปลาค้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 1 1 3.00 2 2 2.00 3 3 5.00
กุดสิมคุ้มใหม่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 9.00 8 8 9.00 8 8 9.00 0 0 0.00 8 8 9.00
คุ้มเก่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 24.50 20 20 24.50 19 19 23.50 1 1 1.00 20 20 24.50
สงเปลือย 0 0 0.00 10 10 16.00 0 0 0.00 0 0 0.00 120 121 160.25 130 131 176.25 98 99 136.00 22 22 24.25 120 121 160.25
สระพังทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
หนองผือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 6.00 6 6 6.00 5 5 5.00 1 1 1.00 6 6 6.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบแดง 0 0 0.00 9 9 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 15.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 20.00 13 13 20.00 8 8 14.00 5 5 6.00 13 13 20.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 5.00 4 4 5.00 4 4 5.00 0 0 0.00 4 4 5.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 141 141 180.75 141 141 180.75 119 119 156.50 22 22 24.25 141 141 180.75