ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดอนสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00
นาดี 7 7 24.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 20 74.25 26 28 100.25 14 16 59.25 4 4 15.00 18 20 74.25
บัวบาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 58.25 5 5 58.25 1 1 55.00 4 4 3.25 5 5 58.25
ยางตลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 3 3 3.50 2 2 2.50 1 1 1.00 3 3 3.50
หนองตอกแป้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 5.00 3 5 5.00 1 1 5.00 2 4 0.00 3 5 5.00
หนองอิเฒ่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หัวงัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 14.00 14 14 14.00 0 0 0.00 14 14 14.00 14 14 14.00
อิตื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 19.00 4 4 19.00 2 2 17.00 2 2 2.00 4 4 19.00
อุ่มเม่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 7 5.00 6 7 5.00 4 4 2.25 2 3 2.75 6 7 5.00
เขาพระนอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 18 30.75 15 18 30.75 5 8 14.00 10 10 16.75 15 18 30.75
เว่อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 4.00 4 6 4.00 0 0 0.00 4 6 4.00 4 6 4.00
โนนสูง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 9.25 12 12 9.25 0 0 0.00 12 12 9.25 12 12 9.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 19.75 25 25 19.75 2 2 1.25 23 23 18.50 25 25 19.75
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 1 1 1.00 3 3 0.00 4 4 1.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.25 3 3 3.25 2 2 2.25 1 1 1.00 3 3 3.25
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.75 6 6 1.75 1 1 1.00 5 5 0.75 6 6 1.75
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 12 28.00 11 12 28.00 5 6 13.00 6 6 15.00 11 12 28.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 150.50 21 21 150.50 17 17 135.50 4 4 15.00 21 21 150.50
มะม่วงน้ำดอกไม้ 7 7 24.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 26.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 14.00 14 14 14.00 0 0 0.00 14 14 14.00 14 14 14.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
ไฮโดรโปรนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 2 2 2.50 1 1 1.50 1 1 1.00 2 2 2.50
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25