ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอห้วยเม็ก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดโดน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 50 50 59.00 50 50 59.00 0 0 0.00 50 50 59.00 50 50 59.00
คำเหมือดแก้ว 0 0 0.00 14 41 10.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 15 42 13.25 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
คำใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 23.00 13 13 23.00 0 0 0.00 13 13 23.00 13 13 23.00
ทรายทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 1 1 16.00 1 1 16.00 0 0 0.00 1 1 16.00
พิมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 48.00 8 8 48.00 8 8 48.00 0 0 0.00 8 8 48.00
ห้วยเม็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.75 2 2 12.75 2 2 12.75 0 0 0.00 2 2 12.75
โนนสะอาด 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 3 3 1.00 2 2 0.75 0 0 0.00 2 2 0.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 13 13 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 63 63 82.00 63 63 82.00 0 0 0.00 63 63 82.00 63 63 82.00
ผักชี 0 0 0.00 12 12 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 13 13 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟักเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 63.00 10 10 63.00 10 10 63.00 0 0 0.00 10 10 63.00
มะระจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อินทผลัม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.00 1 1 16.00 1 1 16.00 0 0 0.00 1 1 16.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00