ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นามะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 14.75 4 4 14.75 1 1 14.00 3 3 0.75 4 4 14.75
สหัสขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75
โนนน้ำเกลี้ยง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
โนนบุรี 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 49 18.00 39 50 20.00 1 1 4.00 37 48 14.00 38 49 18.00
โนนศิลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00
โนนแหลมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 33 30.00 21 33 30.00 0 0 0.00 21 33 30.00 21 33 30.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 2 2 4.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.75 4 4 1.75 0 0 0.00 4 4 1.75 4 4 1.75
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00
บวบงู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 2.50 10 10 2.50 0 0 0.00 10 10 2.50 10 10 2.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 14.00 1 1 14.00 1 1 14.00 0 0 0.00 1 1 14.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 2.50 6 6 2.50 0 0 0.00 6 6 2.50 6 6 2.50
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 36 28.00 36 36 28.00 0 0 0.00 36 36 28.00 36 36 28.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.25 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.25
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00