ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอสหัสขันธ์

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นามะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 14.75 4 4 14.75 1 1 14.00 3 3 0.75 4 4 14.75
สหัสขันธ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 1.50 5 6 1.50 2 3 0.75 3 3 0.75 5 6 1.50
โนนน้ำเกลี้ยง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 13 1.91 10 13 1.91 9 12 0.91 1 1 1.00 10 13 1.91
โนนบุรี 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 49 18.00 39 50 20.00 0 0 0.00 38 49 18.00 38 49 18.00
โนนศิลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00
โนนแหลมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 33 30.00 21 33 30.00 0 0 0.00 21 33 30.00 21 33 30.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 2 2 4.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กุยช่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.75 4 4 1.75 0 0 0.00 4 4 1.75 4 4 1.75
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50 0 0 0.00 12 12 1.50 12 12 1.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00 0 0 0.00 20 20 122.00 20 20 122.00
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บวบงู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.18 3 3 0.18 3 3 0.18 0 0 0.00 3 3 0.18
ผักชีฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.12 2 2 0.12 2 2 0.12 0 0 0.00 2 2 0.12
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 2.56 11 11 2.56 1 1 0.06 10 10 2.50 11 11 2.56
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 14.00 1 1 14.00 1 1 14.00 0 0 0.00 1 1 14.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 2.56 7 7 2.56 1 1 0.06 6 6 2.50 7 7 2.56
หวาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 39 28.18 39 39 28.18 3 3 0.18 36 36 28.00 39 39 28.18
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.25 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.25
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50 0 0 0.00 3 3 1.50 3 3 1.50
แมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ใบบัวบก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25