ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอสมเด็จ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ผาเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 30.00 3 3 30.00 1 1 10.00 2 2 20.00 3 3 30.00
มหาไชย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 33.00 33 33 33.00 9 9 9.00 24 24 24.00 33 33 33.00
สมเด็จ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 30 38.50 29 30 38.50 28 28 38.00 1 2 0.50 29 30 38.50
หนองแวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 5 71.00 3 5 71.00 3 5 71.00 0 0 0.00 3 5 71.00
แซงบาดาล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43 43 42.00 43 43 42.00 43 43 42.00 0 0 0.00 43 43 42.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ดอกขจร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 68.00 2 2 68.00 2 2 68.00 0 0 0.00 2 2 68.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 31.00 4 4 31.00 2 2 11.00 2 2 20.00 4 4 31.00
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 101 101 100.00 101 101 100.00 77 77 76.00 24 24 24.00 101 101 100.00