ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอนาคู

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นาคู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 118 125 120.50 118 125 120.50 90 97 92.00 28 28 28.50 118 125 120.50
บ่อแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 52 56.25 51 52 56.25 35 36 36.25 16 16 20.00 51 52 56.25
ภูแล่นช้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 7.00 7 7 7.00 0 0 0.00 7 7 7.00 7 7 7.00
โนนนาจาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 6.00 5 6 6.00 2 3 3.00 3 3 3.00 5 6 6.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 4.50 6 6 4.50 6 6 4.50 0 0 0.00 6 6 4.50
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 11.00 11 11 11.00 11 11 11.00 0 0 0.00 11 11 11.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 3.50 7 7 3.50 7 7 3.50 0 0 0.00 7 7 3.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 4 4 4.00 4 4 4.00 0 0 0.00 4 4 4.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 13.00 13 13 13.00 13 13 13.00 0 0 0.00 13 13 13.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 6.50 7 7 6.50 0 0 0.00 7 7 6.50 7 7 6.50
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 11.00 10 10 11.00 10 10 11.00 0 0 0.00 10 10 11.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 123 123 128.00 123 123 128.00 83 83 83.00 40 40 45.00 123 123 128.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
แตงโมเนื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 6.00 6 6 6.00 0 0 0.00 6 6 6.00 6 6 6.00
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00