ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มิ.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอพังโคน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ต้นผึ้ง 27 27 332.00 0 0 0.00 22 22 69.00 0 0 0.00 9 9 24.00 58 58 425.00 22 22 71.00 9 9 22.00 31 31 93.00
พังโคน 2 2 20.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 21.00 10 10 46.00 0 0 0.00 7 7 21.00 7 7 21.00
ม่วงไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แร่ 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 86.00 17 17 90.00 6 6 46.00 10 10 40.00 16 16 86.00
ไฮหย่อง 0 0 0.00 1 1 4.00 21 21 112.00 0 0 0.00 28 30 101.00 50 52 217.00 10 10 37.00 39 41 176.00 49 51 213.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00 5 5 10.00 2 2 5.00 3 3 5.00 5 5 10.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 61.00 0 0 0.00 1 1 2.00 20 20 63.00 20 20 63.00 0 0 0.00 20 20 63.00
ขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 7.00 3 3 7.00 0 0 0.00 3 3 7.00 3 3 7.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 18.00 7 7 18.00 0 0 0.00 7 7 18.00 7 7 18.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 1 1 6.00 1 1 4.00 2 2 10.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 7.00 7 7 7.00 0 0 0.00 7 7 7.00 7 7 7.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 35.00 4 4 35.00 4 4 35.00 0 0 0.00 4 4 35.00
ฟักทอง 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ (แขกนวล) 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 115.00 0 0 0.00 10 11 45.00 32 33 160.00 7 7 23.00 25 26 137.00 32 33 160.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 24.00 8 8 28.00 0 0 0.00 7 7 24.00 7 7 24.00
มันฝรั่ง 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 40.00 11 11 44.00 0 0 0.00 10 10 40.00 10 10 40.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงโม 1 1 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 18.00 4 4 32.00 3 3 18.00 0 0 0.00 3 3 18.00
แตงโมเนื้อ 27 27 332.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 29 29 342.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปรนิกส์ (ผักสลัด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00