ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอวานรนิวาส

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุดเรือคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
ขัวก่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 8 8 24.00 9 9 26.00 3 3 6.00 6 6 20.00 9 9 26.00
คอนสวรรค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ธาตุ 1 1 5.00 1 1 3.00 7 7 21.00 0 0 0.00 36 37 113.00 45 46 142.00 23 24 76.00 20 20 58.00 43 44 134.00
นาคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
นาซอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
วานรนิวาส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 30.00 6 6 30.00 3 3 10.00 3 3 20.00 6 6 30.00
ศรีวิชัย 2 2 13.80 0 0 0.00 1 1 38.00 0 0 0.00 1 1 55.00 4 4 106.80 2 2 93.00 0 0 0.00 2 2 93.00
หนองสนม 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 11 37.44 9 12 38.44 5 7 33.44 3 4 4.00 8 11 37.44
หนองแวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
หนองแวงใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 0 0 0.00 5 5 27.75 7 7 37.75 7 7 37.75 0 0 0.00 7 7 37.75
อินทร์แปลง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 20.12 2 2 20.12 2 2 20.12 0 0 0.00 2 2 20.12
เดื่อศรีคันไชย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 49.50 4 4 49.50 4 4 49.50 0 0 0.00 4 4 49.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 38.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 38.00 1 1 38.00 0 0 0.00 1 1 38.00
ขมิ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
ข้าวโพดรับประทานฝักสด 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดหวาน 1 1 3.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.70 2 2 3.70 2 2 3.70 0 0 0.00 2 2 3.70
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 16.75 3 3 16.75 3 3 16.75 0 0 0.00 3 3 16.75
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ (ฮอลแลนด์) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 55.00 1 1 55.00 1 1 55.00 0 0 0.00 1 1 55.00
มะเขือพวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 25.00 3 3 25.00 3 3 25.00 0 0 0.00 3 3 25.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 2 2 4.00 3 3 10.00 1 1 2.00 38 38 117.00 44 44 133.00 13 13 37.00 29 29 92.00 42 42 129.00
มะเขือเทศโรงงาน 1 1 5.00 0 0 0.00 6 6 21.00 0 0 0.00 17 17 63.00 24 24 89.00 20 20 75.00 3 3 9.00 23 23 84.00
หญ้าหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
ฮอลแลนด์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 13.00 2 2 13.00 1 1 3.00 1 1 10.00 2 2 13.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 48.00 3 3 48.00 3 3 48.00 0 0 0.00 3 3 48.00
ไผ่เลี้ยง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 20.00 1 1 20.00 1 1 20.00 0 0 0.00 1 1 20.00
ไพล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12