ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 13-พ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คำสะอาด 2 2 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ค้อใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00
ตาลเนิ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาลโกน 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 20.00 10 10 22.00 6 6 14.00 3 3 6.00 9 9 20.00
ทรายมูล 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.51 3 3 0.76 2 2 0.51 0 0 0.00 2 2 0.51
ธาตุทอง 2 4 1.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 3 5 4.80 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
บงเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
บ้านต้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
พันนา 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 7 7 16.00 9 9 27.00 4 4 18.00 4 4 8.00 8 8 26.00
สว่างแดนดิน 7 7 14.50 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 38 39 60.00 46 47 75.00 38 39 60.00 0 0 0.00 38 39 60.00
หนองหลวง 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 24 25 29.00 26 27 31.00 23 24 28.00 2 2 2.00 25 26 30.00
แวง 8 8 9.00 0 0 0.00 4 4 20.00 1 1 4.00 148 148 435.50 161 161 468.50 129 129 397.50 24 24 62.00 153 153 459.50
โคกสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 48.00 48 48 48.00 48 48 48.00 0 0 0.00 48 48 48.00
กล้วยน้ำว้า 18 18 34.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 19 19 35.50 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.00 4 4 8.00 0 0 0.00 4 4 8.00 4 4 8.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ผักกาดเขียว 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
พริก 1 1 0.25 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศ 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 4.00 54 54 127.00 57 57 135.00 34 34 77.00 22 22 56.00 56 56 133.00
มะเขือเทศโรงงาน 2 2 3.00 0 0 0.00 5 5 29.00 0 0 0.00 119 119 358.50 126 126 390.50 117 117 371.50 7 7 16.00 124 124 387.50
มะเม่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
หน่อไม้ฝรั่ง 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 42.00 3 3 42.00 3 3 42.00 0 0 0.00 3 3 42.00