ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ก.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คำสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ค้อใต้ 3 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 6 6 9.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00
ตาลเนิ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาลโกน 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 20.00 10 10 22.00 2 2 4.00 7 7 16.00 9 9 20.00
ทรายมูล 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.01 3 3 0.51 1 1 0.01 1 1 0.25 2 2 0.26
ธาตุทอง 1 3 0.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 3 5 4.80 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
บงเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
บงใต้ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านต้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
พันนา 1 2 1.25 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 7 7 16.00 9 10 27.25 0 0 0.00 8 8 26.00 8 8 26.00
สว่างแดนดิน 9 9 19.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 47.00 30 30 66.50 16 16 41.00 4 4 6.00 20 20 47.00
หนองหลวง 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 18 18 24.00 20 20 26.00 11 11 13.00 8 8 12.00 19 19 25.00
แวง 3 4 3.50 0 0 0.00 4 4 20.00 1 1 4.00 151 151 421.50 159 160 449.00 41 41 88.00 115 115 357.50 156 156 445.50
โคกสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 19.00 2 2 19.00 2 2 19.00 0 0 0.00 2 2 19.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 17.00 17 17 17.00 17 17 17.00 0 0 0.00 17 17 17.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00 10 10 17.00 0 0 0.00 10 10 17.00
กวางตุ้ง 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.00 4 4 8.00 0 0 0.00 4 4 8.00 4 4 8.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00
คะน้า 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ผักกาดเขียว 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
ฝรั่ง 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริก 1 1 0.25 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
มะนาว 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 4.00 55 55 123.00 58 58 131.00 24 24 50.00 33 33 79.00 57 57 129.00
มะเขือเทศโรงงาน 2 2 3.00 0 0 0.00 5 5 29.00 0 0 0.00 117 117 345.50 124 124 377.50 17 17 42.00 105 105 332.50 122 122 374.50
มะเม่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
หน่อไม้ฝรั่ง 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อินทผลัม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
เมล่อน 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เสาวรส 14 14 24.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 24.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 42.00 3 3 42.00 3 3 42.00 0 0 0.00 3 3 42.00