ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอสว่างแดนดิน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
คำสะอาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ค้อใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00 0 0 0.00 3 3 6.00 3 3 6.00
ตาลเนิ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตาลโกน 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 20.00 10 10 22.00 6 6 14.00 3 3 6.00 9 9 20.00
ทรายมูล 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.51 3 3 0.76 2 2 0.51 0 0 0.00 2 2 0.51
ธาตุทอง 1 3 0.80 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 3 5 4.80 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
บงเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
บ้านต้าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00
พันนา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 0 0 0.00 7 7 16.00 8 8 26.00 4 4 18.00 4 4 8.00 8 8 26.00
สว่างแดนดิน 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 2 2 3.00 40 41 68.00 43 44 71.50 42 43 71.00 0 0 0.00 42 43 71.00
หนองหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 24 25 29.00 25 26 30.00 23 24 28.00 2 2 2.00 25 26 30.00
แวง 2 2 3.00 0 0 0.00 4 4 20.00 5 5 20.00 149 149 424.50 160 160 467.50 134 134 402.50 24 24 62.00 158 158 464.50
โคกสี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 48.00 48 48 48.00 48 48 48.00 0 0 0.00 48 48 48.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 17.00 10 10 17.00 10 10 17.00 0 0 0.00 10 10 17.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 8.00 4 4 8.00 0 0 0.00 4 4 8.00 4 4 8.00
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00 0 0 0.00 2 2 6.00 2 2 6.00
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ผักกาดเขียว 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00
พริก 1 1 0.25 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศ 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 4.00 54 54 127.00 57 57 135.00 34 34 77.00 22 22 56.00 56 56 133.00
มะเขือเทศโรงงาน 2 2 3.00 0 0 0.00 5 5 29.00 6 6 19.00 113 113 339.50 126 126 390.50 117 117 371.50 7 7 16.00 124 124 387.50
มะเม่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
หน่อไม้ฝรั่ง 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมล่อน 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 42.00 3 3 42.00 3 3 42.00 0 0 0.00 3 3 42.00