ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-มิ.ย.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดสกลนคร อำเภอโคกศรีสุพรรณ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ด่านม่วงคำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 9.00 6 6 9.00 0 0 0.00 6 6 9.00 6 6 9.00
ตองโขบ 1 1 1.00 0 0 0.00 8 8 22.00 0 0 0.00 29 29 70.00 38 38 93.00 4 4 11.50 33 33 80.50 37 37 92.00
เหล่าโพนค้อ 2 4 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 6 8 5.75 4 4 4.00 0 0 0.00 4 4 4.00
แมดนาท่ม 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 23.00 9 9 25.00 0 0 0.00 8 8 23.00 8 8 23.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมเขียว 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 6 6 6.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 30.00 11 11 30.00 0 0 0.00 11 11 30.00 11 11 30.00
ชะอม 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วพู 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศ 1 1 1.00 1 1 2.00 8 8 22.00 0 0 0.00 22 22 42.00 32 32 67.00 2 2 6.00 28 28 58.00 30 30 64.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 10.50 5 5 10.50 0 0 0.00 5 5 10.50 5 5 10.50
อินทผลัม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.50 1 1 4.50 1 1 4.50 0 0 0.00 1 1 4.50