ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครพนม อำเภอปลาปาก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุตาไก้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 1 2 0.50 0 0 0.00 1 2 0.50 1 2 0.50
นามะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ปลาปาก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 77 78 244.00 77 78 244.00 39 39 145.00 38 39 99.00 77 78 244.00
มหาชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 52.00 11 11 52.00 2 2 10.00 9 9 42.00 11 11 52.00
หนองฮี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 10.25 4 4 10.25 4 4 10.25 0 0 0.00 4 4 10.25
โคกสว่าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 48 103.00 47 48 103.00 15 16 46.00 32 32 57.00 47 48 103.00
โคกสูง 0 0 0.00 3 3 14.00 1 1 5.00 0 0 0.00 182 190 611.45 186 194 630.45 147 155 526.45 36 36 90.00 183 191 616.45

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 1 1 0.00 1 1 0.25 2 2 0.25
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 128 128 334.00 129 129 339.00 46 46 141.00 83 83 198.00 129 129 339.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 3 3 14.00 0 0 0.00 0 0 0.00 162 162 585.95 165 165 599.95 162 162 585.95 0 0 0.00 162 162 585.95
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00
แตงโมเนื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 20.00 6 6 20.00 0 0 0.00 6 6 20.00 6 6 20.00
แตงไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 48.00 24 24 48.00 0 0 0.00 24 24 48.00 24 24 48.00