ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนครพนม อำเภอปลาปาก

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กุตาไก้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.50 1 2 0.50 0 0 0.00 1 2 0.50 1 2 0.50
นามะเขือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ปลาปาก 0 0 0.00 35 35 125.00 3 3 17.00 0 0 0.00 39 40 102.00 77 78 244.00 4 4 20.00 38 39 99.00 42 43 119.00
มหาชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 52.00 11 11 52.00 2 2 10.00 9 9 42.00 11 11 52.00
หนองฮี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 10.25 4 4 10.25 4 4 10.25 0 0 0.00 4 4 10.25
โคกสว่าง 0 0 0.00 12 12 40.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 35 60.00 46 47 100.00 2 3 3.00 32 32 57.00 34 35 60.00
โคกสูง 0 0 0.00 40 40 151.75 54 54 174.20 0 0 0.00 93 100 304.50 187 194 630.45 111 118 391.70 36 36 87.00 147 154 478.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 1 1 0.00 1 1 0.25 2 2 0.25
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 108.00 0 0 0.00 95 95 231.00 129 129 339.00 46 46 144.00 83 83 195.00 129 129 339.00
มะเขือเทศโรงงาน 0 0 0.00 87 87 316.75 23 23 83.20 0 0 0.00 54 54 197.00 164 164 596.95 77 77 280.20 0 0 0.00 77 77 280.20
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00 0 0 0.00 3 3 22.00 3 3 22.00
แตงโมเนื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 20.00 6 6 20.00 0 0 0.00 6 6 20.00 6 6 20.00
แตงไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 48.00 24 24 48.00 0 0 0.00 24 24 48.00 24 24 48.00