ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่าผา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 9 24.35 7 9 24.35 6 8 19.35 1 1 5.00 7 9 24.35
นาแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 83.00 11 11 83.00 10 10 80.00 1 1 3.00 11 11 83.00
นาแส่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 93 115 520.50 93 115 520.50 82 104 472.50 11 11 48.00 93 115 520.50
ลำปางหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 17 8.50 5 17 8.50 3 6 4.50 2 11 4.00 5 17 8.50
วังพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 49.00 8 8 49.00 6 6 37.00 2 2 12.00 8 8 49.00
ศาลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 10.00 4 4 10.00 0 0 0.00 4 4 10.00 4 4 10.00
เกาะคา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00 0 0 0.00 2 2 8.00 2 2 8.00
ใหม่พัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 83 497.75 72 83 497.75 51 61 358.50 21 22 139.25 72 83 497.75
ไหล่หิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 50 209.00 47 50 209.00 46 49 204.00 1 1 5.00 47 50 209.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 2.85 10 10 2.85 7 7 2.10 3 3 0.75 10 10 2.85
กะหล่ำดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.95 4 4 0.95 2 2 0.45 2 2 0.50 4 4 0.95
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25 0 0 0.00 2 2 2.25 2 2 2.25
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 2 2 2.25 1 1 0.25 3 3 2.50
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 6.00 8 8 6.00 7 7 6.00 1 1 0.00 8 8 6.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 179 192 1,050.50 179 192 1,050.50 141 154 827.50 38 38 223.00 179 192 1,050.50
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 39 277.30 38 39 277.30 38 39 277.30 0 0 0.00 38 39 277.30
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 22 54.00 17 22 54.00 17 22 54.00 0 0 0.00 17 22 54.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ไผ่หวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00