ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 24-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ท่าผา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 19.35 6 8 19.35 6 8 19.35 0 0 0.00 6 8 19.35
นาแก้ว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 80.00 10 10 80.00 10 10 80.00 0 0 0.00 10 10 80.00
นาแส่ง 0 0 0.00 34 34 85.10 0 0 0.00 0 0 0.00 82 103 467.50 116 137 552.60 82 103 467.50 0 0 0.00 82 103 467.50
ลำปางหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 14 6.50 4 14 6.50 4 14 6.50 0 0 0.00 4 14 6.50
วังพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 37.00 6 6 37.00 6 6 37.00 0 0 0.00 6 6 37.00
ใหม่พัฒนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 61 358.50 51 61 358.50 51 61 358.50 0 0 0.00 51 61 358.50
ไหล่หิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 49 204.00 46 49 204.00 46 49 204.00 0 0 0.00 46 49 204.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 2.10 7 7 2.10 7 7 2.10 0 0 0.00 7 7 2.10
กะหล่ำดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.45 2 2 0.45 2 2 0.45 0 0 0.00 2 2 0.45
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.25 2 2 0.25 2 2 0.25 0 0 0.00 2 2 0.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 6.00 7 7 6.00 7 7 6.00 0 0 0.00 7 7 6.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 140 153 822.50 140 153 822.50 140 153 822.50 0 0 0.00 140 153 822.50
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 34 34 85.10 0 0 0.00 0 0 0.00 38 39 277.30 72 73 362.40 38 39 277.30 0 0 0.00 38 39 277.30
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 17 22 54.00 17 22 54.00 17 22 54.00 0 0 0.00 17 22 54.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00