ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งผึ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 125 165 328.48 125 165 328.48 114 154 284.48 11 11 44.00 125 165 328.48
บ้านสา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 315 469 1,222.75 315 469 1,222.75 260 365 874.75 55 104 348.00 315 469 1,222.75
ปงดอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 23 50.25 16 23 50.25 16 23 50.25 0 0 0.00 16 23 50.25
วิเชตนคร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 68 72 125.25 68 72 125.25 68 72 125.25 0 0 0.00 68 72 125.25
เมืองมาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
แจ้ห่ม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 159 180 350.20 159 180 350.20 146 154 256.20 13 26 94.00 159 180 350.20
แม่สุก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 415 631 1,117.81 415 631 1,117.81 401 613 1,046.81 14 18 71.00 415 631 1,117.81

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 11.50 9 9 11.50 9 9 11.50 0 0 0.00 9 9 11.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 128 195 695.50 128 195 695.50 39 39 157.50 89 156 538.00 128 195 695.50
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 139 190 374.83 139 190 374.83 139 190 374.83 0 0 0.00 139 190 374.83
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 696 940 1,509.83 696 940 1,509.83 696 940 1,509.83 0 0 0.00 696 940 1,509.83
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 84 84 117.13 84 84 117.13 84 84 117.13 0 0 0.00 84 84 117.13
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 52.00 13 13 52.00 13 13 52.00 0 0 0.00 13 13 52.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 57.00 19 19 57.00 14 14 36.00 5 5 21.00 19 19 57.00
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 78 358.00 46 78 358.00 46 78 358.00 0 0 0.00 46 78 358.00
เห็ดกระด้าง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.12 1 1 0.12 1 1 0.12 0 0 0.00 1 1 0.12
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
เห็ดฟาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
แมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ไผ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
ไผ่ตง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00