ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทากาศ 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 17.25 4 4 17.50 445 555 2,771.84 453 563 2,806.59 396 500 2,493.04 57 63 313.55 453 563 2,806.59
ทาขุมเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 32.25 1 1 2.00 269 382 2,044.40 281 394 2,078.65 253 364 1,971.75 28 30 106.90 281 394 2,078.65
ทาทุ่งหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 42.30 1 1 10.00 278 306 1,636.77 283 311 1,689.07 273 301 1,626.07 10 10 63.00 283 311 1,689.07
ทาปลาดุก 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 4.00 165 199 840.18 168 202 854.18 159 192 815.48 7 8 28.70 166 200 844.18
ทาสบเส้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.25 8 10 42.50 464 508 2,928.19 473 519 2,976.94 439 481 2,622.89 34 38 354.05 473 519 2,976.94
ทาแม่ลอบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 19 148.25 15 19 148.25 12 15 125.50 3 4 22.75 15 19 148.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 29.00 9 10 29.00 7 7 19.00 2 3 10.00 9 10 29.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 4.00 38 46 239.50 41 49 253.50 36 44 235.00 3 3 8.50 39 47 243.50
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 33 113.00 26 33 113.00 26 33 113.00 0 0 0.00 26 33 113.00
ถั่วลันเตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 42.00 2 2 42.00 2 2 42.00 0 0 0.00 2 2 42.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 57.25 14 16 72.00 1,349 1,615 8,568.85 1,376 1,644 8,698.10 1,254 1,511 7,901.85 122 133 796.25 1,376 1,644 8,698.10
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 40.80 0 0 0.00 232 248 1,336.53 239 255 1,377.33 226 241 1,303.13 13 14 74.20 239 255 1,377.33
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 10.75 9 9 10.75 9 9 10.75 0 0 0.00 9 9 10.75
เห็ดโคนญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 23.00 1 1 23.00 1 1 23.00 0 0 0.00 1 1 23.00
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75