ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอแม่ทา

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทากาศ 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 17.25 5 5 27.50 444 554 2,761.84 453 563 2,806.59 397 502 2,501.24 56 61 305.35 453 563 2,806.59
ทาขุมเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 32.25 3 3 33.00 269 382 2,044.40 283 396 2,109.65 274 386 2,032.90 9 10 76.75 283 396 2,109.65
ทาทุ่งหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 42.30 1 1 10.00 278 306 1,636.77 283 311 1,689.07 274 302 1,629.07 9 9 60.00 283 311 1,689.07
ทาปลาดุก 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 4.00 156 182 794.93 158 184 803.93 152 178 782.43 5 5 16.50 157 183 798.93
ทาสบเส้า 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.25 108 118 585.95 368 401 2,389.74 477 520 2,981.94 461 500 2,852.14 16 20 129.80 477 520 2,981.94
ทาแม่ลอบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 19 148.25 15 19 148.25 12 15 125.50 3 4 22.75 15 19 148.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 27 92.00 23 27 92.00 21 24 82.00 2 3 10.00 23 27 92.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 4.00 42 44 243.50 44 46 252.50 40 42 239.00 3 3 8.50 43 45 247.50
ถั่วลันเตา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 42.00 2 2 42.00 2 2 42.00 0 0 0.00 2 2 42.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 57.25 34 38 206.50 1,333 1,596 8,470.35 1,380 1,647 8,734.10 1,287 1,544 8,141.45 93 103 592.65 1,380 1,647 8,734.10
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 40.80 86 89 449.95 147 159 886.58 240 255 1,377.33 240 255 1,377.33 0 0 0.00 240 255 1,377.33
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 10.75 9 9 10.75 9 9 10.75 0 0 0.00 9 9 10.75
เห็ดโคนญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 23.00 1 1 23.00 1 1 23.00 0 0 0.00 1 1 23.00
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75