ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวช้าง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตะเคียนปม 14 14 33.25 46 52 128.50 0 0 0.00 0 0 0.00 284 332 746.58 344 398 908.33 212 260 544.25 72 72 202.33 284 332 746.58
ทุ่งหัวช้าง 0 0 0.00 58 62 202.75 0 0 0.00 2 2 5.00 519 601 1,252.26 579 665 1,460.01 487 569 1,171.26 34 34 86.00 521 603 1,257.26
บ้านปวง 0 0 0.00 55 69 386.75 0 0 0.00 0 0 0.00 91 112 539.80 146 181 926.55 67 87 437.00 24 25 102.80 91 112 539.80

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 106.00 13 13 106.00 13 13 106.00 0 0 0.00 13 13 106.00
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 23 25 36.75 0 0 0.00 0 0 0.00 595 702 1,029.46 618 727 1,066.21 595 702 1,029.46 0 0 0.00 595 702 1,029.46
พริกแม๊กซิกัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 4.00 1 2 4.00 1 2 4.00 0 0 0.00 1 2 4.00
ฟักทองญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 1.00 1 2 1.00 1 2 1.00 0 0 0.00 1 2 1.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 68.00 12 12 68.00 12 12 68.00 0 0 0.00 12 12 68.00
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 4 4 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 2.00 1 2 2.00 1 2 2.00 0 0 0.00 1 2 2.00
มันฝรั่ง 1 1 2.25 1 1 4.00 0 0 0.00 2 2 5.00 73 73 190.00 77 77 201.25 1 1 0.75 74 74 194.25 75 75 195.00
ลำไย 13 13 31.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 68 69 387.50 81 82 418.50 44 45 287.00 24 24 100.50 68 69 387.50
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 135 154 669.50 0 0 0.00 0 0 0.00 134 151 698.83 269 305 1,368.33 101 118 602.45 33 33 96.38 134 151 698.83
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 10.00 1 2 10.00 1 2 10.00 0 0 0.00 1 2 10.00
ฮอลแลนด์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 6.00 1 2 6.00 1 2 6.00 0 0 0.00 1 2 6.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 29.60 10 10 29.60 10 10 29.60 0 0 0.00 10 10 29.60
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.50 3 3 2.50 3 3 2.50 0 0 0.00 3 3 2.50
เห็ดขอนดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดตับเต่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดลม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เห็ดหูหนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เห็ดโคนน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50