ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอสบปราบ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นายาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 17 10.00 11 17 10.00 11 17 10.00 0 0 0.00 11 17 10.00
สบปราบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 165 13.46 31 165 13.46 26 139 12.68 5 26 0.78 31 165 13.46
สมัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.00 3 3 8.00 3 3 8.00 0 0 0.00 3 3 8.00
แม่กัวะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 3 3 1.00 3 3 1.00 0 0 0.00 3 3 1.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.18 6 6 0.18 6 6 0.18 0 0 0.00 6 6 0.18
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.18 6 6 0.18 5 5 0.15 1 1 0.03 6 6 0.18
กะหล่ำดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.15 5 5 0.15 5 5 0.15 0 0 0.00 5 5 0.15
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.15 5 5 0.15 5 5 0.15 0 0 0.00 5 5 0.15
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 7 7 0.21 1 1 0.03 8 8 0.24
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 7 7 0.21 1 1 0.03 8 8 0.24
ข้าวโพดข้าวเหนียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.15 5 5 0.15 5 5 0.15 0 0 0.00 5 5 0.15
จิงจู่ฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03
ซูกินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ตั้งโอ๋ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.18 6 6 0.18 4 4 0.12 2 2 0.06 6 6 0.18
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 7 7 0.21 1 1 0.03 8 8 0.24
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.21 7 7 0.21 7 7 0.21 0 0 0.00 7 7 0.21
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 7 7 0.21 1 1 0.03 8 8 0.24
บัตเตอร์นัทสควอช 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.75 5 5 1.75 5 5 1.75 0 0 0.00 5 5 1.75
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 8 8 0.24 0 0 0.00 8 8 0.24
ผักกาดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.21 7 7 0.21 6 6 0.18 1 1 0.03 7 7 0.21
ผักกาดฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.21 7 7 0.21 5 5 0.15 2 2 0.06 7 7 0.21
ผักชีลาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.15 5 5 0.15 4 4 0.12 1 1 0.03 5 5 0.15
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 0.15 5 5 0.15 4 4 0.12 1 1 0.03 5 5 0.15
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03 0 0 0.00 1 1 0.03 1 1 0.03
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 2.65 13 13 2.65 12 12 2.62 1 1 0.03 13 13 2.65
พฤกษ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะระ/มะระขี้นก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 3.00 7 7 3.00 7 7 3.00 0 0 0.00 7 7 3.00
มะระขี้นก(มะไห่) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 5 5 0.15 3 3 0.09 8 8 0.24
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.21 7 7 0.21 6 6 0.18 1 1 0.03 7 7 0.21
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 18.00 6 6 18.00 6 6 18.00 0 0 0.00 6 6 18.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 0.21 7 7 0.21 6 6 0.18 1 1 0.03 7 7 0.21
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 6 6 0.18 2 2 0.06 8 8 0.24
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แมงลัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 5 5 0.15 3 3 0.09 8 8 0.24
โหระพา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 0.24 8 8 0.24 6 6 0.18 2 2 0.06 8 8 0.24