ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งกว๋าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 68 90.50 30 68 90.50 30 68 90.50 0 0 0.00 30 68 90.50
บ้านขอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 132 137 526.25 132 137 526.25 132 137 526.25 0 0 0.00 132 137 526.25
หัวเมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 359 495 1,069.75 359 495 1,069.75 359 495 1,069.75 0 0 0.00 359 495 1,069.75
เมืองปาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 119 164 366.75 119 164 366.75 118 163 356.75 1 1 10.00 119 164 366.75
แจ้ซ้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 656 936 4,728.21 656 936 4,728.21 426 686 1,608.71 230 250 3,119.50 656 936 4,728.21

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 38 38 477.00 38 38 477.00 33 33 440.00 5 5 37.00 38 38 477.00
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 321 321 3,032.25 321 321 3,032.25 155 155 667.25 166 166 2,365.00 321 321 3,032.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 62 64 383.00 62 64 383.00 62 64 383.00 0 0 0.00 62 64 383.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 103 103 313.25 103 103 313.25 103 103 313.25 0 0 0.00 103 103 313.25
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 85 368.50 72 85 368.50 72 85 368.50 0 0 0.00 72 85 368.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 137 154 154.00 137 154 154.00 137 154 154.00 0 0 0.00 137 154 154.00
ชา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 89 90 755.50 89 90 755.50 10 10 28.00 79 80 727.50 89 90 755.50
ซูกินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 6.00 6 6 6.00 6 6 6.00 0 0 0.00 6 6 6.00
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56 57 131.50 56 57 131.50 56 57 131.50 0 0 0.00 56 57 131.50
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 69 222.00 61 69 222.00 61 69 222.00 0 0 0.00 61 69 222.00
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 423 553 671.46 423 553 671.46 423 553 671.46 0 0 0.00 423 553 671.46
บล็อกโคโลนี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 96 104 103.50 96 104 103.50 96 104 103.50 0 0 0.00 96 104 103.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พลับ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
มันเทศญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 7.00 7 7 7.00 7 7 7.00 0 0 0.00 7 7 7.00
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 10.00 7 7 10.00 7 7 10.00 0 0 0.00 7 7 10.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 95 103 103.00 95 103 103.00 95 103 103.00 0 0 0.00 95 103 103.00
เบบี้แครอท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 31.00 25 25 31.00 25 25 31.00 0 0 0.00 25 25 31.00