ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองปาน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ทุ่งกว๋าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 14 37.00 12 14 37.00 12 14 37.00 0 0 0.00 12 14 37.00
บ้านขอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 159 164 577.75 159 164 577.75 131 136 525.25 28 28 52.50 159 164 577.75
หัวเมือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 322 426 1,044.75 322 426 1,044.75 308 411 985.75 14 15 59.00 322 426 1,044.75
เมืองปาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 92 99 301.75 92 99 301.75 92 99 301.75 0 0 0.00 92 99 301.75
แจ้ซ้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 713 953 5,751.21 713 953 5,751.21 528 755 3,973.71 185 198 1,777.50 713 953 5,751.21

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้งฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 123 123 1,439.00 123 123 1,439.00 47 47 567.00 76 76 872.00 123 123 1,439.00
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 309 340 3,117.25 309 340 3,117.25 295 326 3,052.25 14 14 65.00 309 340 3,117.25
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 92 107 555.00 92 107 555.00 62 64 383.00 30 43 172.00 92 107 555.00
ข้าวโพดฝักอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 103 103 313.25 103 103 313.25 103 103 313.25 0 0 0.00 103 103 313.25
ข้าวโพดหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 85 368.50 72 85 368.50 72 85 368.50 0 0 0.00 72 85 368.50
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 42 42.00 34 42 42.00 34 42 42.00 0 0 0.00 34 42 42.00
ชา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 79 80 727.50 79 80 727.50 0 0 0.00 79 80 727.50 79 80 727.50
ถั่วลิสง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 84 85 184.00 84 85 184.00 56 57 131.50 28 28 52.50 84 85 184.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 61 69 222.00 61 69 222.00 61 69 222.00 0 0 0.00 61 69 222.00
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 413 542 660.46 413 542 660.46 413 542 660.46 0 0 0.00 413 542 660.46
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 32.50 33 33 32.50 33 33 32.50 0 0 0.00 33 33 32.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 32.00 32 32 32.00 32 32 32.00 0 0 0.00 32 32 32.00
เบบี้แครอท 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 14.00 8 8 14.00 8 8 14.00 0 0 0.00 8 8 14.00