ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอแม่จริม

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
น้ำปาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
หนองแดง 0 0 0.00 1 6 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 56 69 103.00 57 75 104.50 43 53 88.50 13 16 14.50 56 69 103.00
หมอเมือง 0 0 0.00 1 5 1.25 0 0 0.00 1 1 0.25 29 31 38.00 31 37 39.50 24 24 31.50 6 8 6.75 30 32 38.25
แม่จริม 0 0 0.00 2 9 2.25 0 0 0.00 8 32 8.00 37 54 38.15 47 95 48.40 16 31 13.75 29 55 32.40 45 86 46.15

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กวางตุ้งใบ,ดอก 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 5 5 1.25 7 7 2.25 15 15 4.25 6 6 2.00 6 6 1.50 12 12 3.50
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 5.50 11 11 5.50 3 3 1.50 8 8 4.00 11 11 5.50
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 25 25 43.75 25 25 43.75 25 25 43.75 0 0 0.00 25 25 43.75
ขนุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 7 7 1.75 4 4 1.50 14 14 4.00 3 3 1.25 8 8 2.00 11 11 3.25
คะน้า 0 0 0.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00 14 14 4.00 22 22 6.00 13 13 3.75 5 5 1.25 18 18 5.00
ชมพู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักกาดขาว 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหอม 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 2 2 0.50 1 1 0.25 6 6 1.50 1 1 0.25 2 2 0.50 3 3 0.75
ผักกาดฮ่องเต้น้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.25 6 6 2.00 11 11 3.25 6 6 2.00 5 5 1.25 11 11 3.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 1.25 6 6 2.00 3 3 1.25 3 3 0.75 6 6 2.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
ผักฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 9.00 6 6 9.00 1 1 2.00 5 5 7.00 6 6 9.00
ฟัก,แฟง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 2 2 2.00 1 1 1.00 3 3 3.00
ฟักเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.00 3 3 3.00 3 3 3.00 0 0 0.00 3 3 3.00
มะระหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 3 3 1.00 2 2 0.50 1 1 0.50 3 3 1.00
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 30.00 1 1 30.00 1 1 30.00 0 0 0.00 1 1 30.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 4 4 1.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 36.40 32 32 36.40 3 3 4.00 29 29 32.40 32 32 36.40
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 34 34 33.75 34 34 33.75 34 34 33.75 0 0 0.00 34 34 33.75
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50