ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอบ้านหลวง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านพี้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 60 61 188.00 60 61 188.00 50 51 161.00 10 10 27.00 60 61 188.00
บ้านฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 124 151 601.50 124 151 601.50 114 141 553.50 10 10 48.00 124 151 601.50
ป่าคาหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สวด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 23 46.01 15 23 46.01 3 11 18.01 12 12 28.00 15 23 46.01

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้งใบ,ดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
กะหล่ำดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ต้นหอม,หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ถั่วเหลือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 48.00 30 30 48.00 30 30 48.00 0 0 0.00 30 30 48.00
บล็อคโคลี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 27 65.00 27 27 65.00 5 5 10.00 22 22 55.00 27 27 65.00
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 39 39 199.50 39 39 199.50 39 39 199.50 0 0 0.00 39 39 199.50
มะขามหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 88 97 384.75 88 97 384.75 79 88 339.75 9 9 45.00 88 97 384.75
มะขามเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 66.50 18 18 66.50 17 17 63.50 1 1 3.00 18 18 66.50
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
มะเขือเจ้าพระยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 70.75 22 22 70.75 22 22 70.75 0 0 0.00 22 22 70.75
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00