ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอนาน้อย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นาน้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 25.50 1 1 25.50 1 1 25.50 0 0 0.00 1 1 25.50
น้ำตก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 18 103.00 16 18 103.00 16 18 103.00 0 0 0.00 16 18 103.00
บัวใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 48.00 6 6 48.00 6 6 48.00 0 0 0.00 6 6 48.00
ศรีษะเกษ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 28 78.75 20 28 78.75 18 19 75.25 2 9 3.50 20 28 78.75
สถาน 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40 48 102.50 41 49 103.50 40 48 102.50 0 0 0.00 40 48 102.50
สันทะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 74 189 111.48 74 189 111.48 74 189 111.48 0 0 0.00 74 189 111.48
เชียงของ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 51 227.70 45 51 227.70 45 51 227.70 0 0 0.00 45 51 227.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.75 3 3 1.75 1 1 0.50 1 1 0.25 2 2 0.75
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 44 13.31 19 44 13.31 19 44 13.31 0 0 0.00 19 44 13.31
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
ฟักทองญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
มะขาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 36 39 208.00 36 39 208.00 36 39 208.00 0 0 0.00 36 39 208.00
มะขามหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49 53 177.25 49 53 177.25 49 53 177.25 0 0 0.00 49 53 177.25
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 2 2 7.00 2 2 7.00 0 0 0.00 2 2 7.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.00 2 2 7.00 2 2 7.00 0 0 0.00 2 2 7.00
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 35 140.70 33 35 140.70 33 35 140.70 0 0 0.00 33 35 140.70
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 29.50 2 2 29.50 2 2 29.50 0 0 0.00 2 2 29.50
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 2.00 3 3 2.00 2 2 1.75 1 1 0.25 3 3 2.00
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 33 23.75 27 33 23.75 27 33 23.75 0 0 0.00 27 33 23.75
มะเขือเทศโทมัส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 2 2 1.00 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 10.25 9 9 10.25 9 9 10.25 0 0 0.00 9 9 10.25
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 10.50 13 13 10.50 13 13 10.50 0 0 0.00 13 13 10.50
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 38 24.42 32 38 24.42 32 38 24.42 0 0 0.00 32 38 24.42
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 27 12.50 26 27 12.50 26 27 12.50 0 0 0.00 26 27 12.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.25 5 5 8.25 5 5 8.25 0 0 0.00 5 5 8.25
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 12.75 24 24 12.75 24 24 12.75 0 0 0.00 24 24 12.75
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50