ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตลาดขวัญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
บางกระสอ 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 2 2 0.14 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
บางกร่าง 0 0 0.00 6 12 17.25 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 10.76 11 21 28.01 5 9 10.76 0 0 0.00 5 9 10.76
บางรักน้อย 0 0 0.00 5 9 5.75 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 16.00 9 14 21.75 4 5 16.00 0 0 0.00 4 5 16.00
บางศรีเมือง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 2 2 2.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
บางไผ่ 0 0 0.00 3 5 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 6.75 7 11 11.50 4 6 6.75 0 0 0.00 4 6 6.75
ไทรม้า 0 0 0.00 10 21 48.43 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 14.13 13 24 62.56 3 3 14.13 0 0 0.00 3 3 14.13

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
กรีนโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วย 0 0 0.00 4 4 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 5 5 5.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 11 11 10.55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 10.55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 3 3 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 7.75 7 7 9.25 4 4 7.75 0 0 0.00 4 4 7.75
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.09 1 1 0.09 1 1 0.09 0 0 0.00 1 1 0.09
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.09 1 1 0.09 1 1 0.09 0 0 0.00 1 1 0.09
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.09 1 1 0.09 1 1 0.09 0 0 0.00 1 1 0.09
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13
ถั่วงอก,ไควาเระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียน 0 0 0.00 25 25 44.13 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 9.00 28 28 53.13 3 3 9.00 0 0 0.00 3 3 9.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 12.00 2 2 12.00 2 2 12.00 0 0 0.00 2 2 12.00
บัตเตอร์เฮด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
มะนาว 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.00 3 3 1.25 2 2 1.00 0 0 0.00 2 2 1.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.00 2 2 2.00 2 2 2.00 0 0 0.00 2 2 2.00
มังคุด 0 0 0.00 1 1 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มโอ 0 0 0.00 3 3 9.25 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.50 5 5 12.75 2 2 3.50 0 0 0.00 2 2 3.50
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เรดโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดถั่งเช่า 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 2 2 0.14 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดนางฟ้าฮังการี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50