ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บ้านโฮ่ง 0 0 0.00 16 19 63.00 2 3 14.00 1 1 6.00 154 228 1,084.70 173 251 1,167.70 67 87 429.70 90 145 675.00 157 232 1,104.70
ป่าพลู 0 0 0.00 11 13 29.25 6 6 41.00 3 3 14.00 266 327 1,759.10 286 349 1,843.35 185 234 1,136.10 90 102 678.00 275 336 1,814.10
ศรีเตี้ย 2 2 4.50 0 0 0.00 140 158 985.60 1 1 3.00 199 235 1,625.95 342 396 2,619.05 280 322 2,084.60 60 72 529.95 340 394 2,614.55
หนองปลาสะวาย 0 0 0.00 2 2 7.00 5 6 38.25 2 2 11.00 306 397 2,248.25 315 407 2,304.50 229 279 1,667.00 84 126 630.50 313 405 2,297.50
เหล่ายาว 0 0 0.00 2 2 12.50 12 14 194.00 3 3 24.00 315 372 2,772.45 332 391 3,002.95 175 201 1,519.95 155 188 1,470.50 330 389 2,990.45

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 5 5 11.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 6 6 13.00 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50
กระเทียมต้น 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กระเทียมหัว 0 0 0.00 2 2 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 15.75 3 3 15.75 3 3 15.75 0 0 0.00 3 3 15.75
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 100 191 775.50 100 191 775.50 22 28 108.50 78 163 667.00 100 191 775.50
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 43.25 12 12 43.25 12 12 43.25 0 0 0.00 12 12 43.25
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 8.00 1 1 8.00 0 0 0.00 1 1 8.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 11 13 169.00 2 2 14.00 217 231 1,855.15 230 246 2,038.15 140 148 1,163.20 90 98 874.95 230 246 2,038.15
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 69.20 21 21 69.20 21 21 69.20 0 0 0.00 21 21 69.20
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.75 1 1 7.75 1 1 7.75 0 0 0.00 1 1 7.75
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 29.50 14 14 29.50 14 14 29.50 0 0 0.00 14 14 29.50
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 2 2 4.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะม่วงเขียวมรกต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 52 144.60 51 52 144.60 50 51 141.60 1 1 3.00 51 52 144.60
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะม่วงแดงจักรพรรดิ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
ลำไย 1 1 1.75 1 1 2.00 122 134 984.25 7 7 38.00 824 944 6,052.45 955 1,087 7,078.45 619 719 4,654.70 334 366 2,420.00 953 1,085 7,074.70
ลำไยอีดอ 1 1 2.75 2 2 12.50 36 40 119.60 0 0 0.00 74 77 417.45 113 120 552.30 109 116 536.05 1 1 1.00 110 117 537.05
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หอมแดง 0 0 0.00 24 25 80.50 0 0 0.00 1 1 6.00 9 9 29.60 34 35 116.10 9 9 29.60 1 1 6.00 10 10 35.60
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดโคน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13