ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
วังผาง 3 3 8.00 4 4 11.00 11 15 63.00 82 86 389.45 277 338 1,504.01 377 446 1,975.46 204 247 1,139.70 166 192 816.76 370 439 1,956.46
หนองยวง 2 2 2.60 0 0 0.00 5 6 28.00 188 220 1,233.85 361 440 2,583.57 556 668 3,848.02 335 413 2,312.62 219 253 1,532.80 554 666 3,845.42
หนองล่อง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.50 58 66 389.25 412 546 1,924.65 472 614 2,321.40 271 367 1,315.45 201 247 1,005.95 472 614 2,321.40

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเทียม 0 0 0.00 4 4 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.13 3 3 1.13 3 3 1.13 0 0 0.00 3 3 1.13
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 67 82 296.00 67 82 296.00 20 20 82.00 47 62 214.00 67 82 296.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 2.45 7 7 2.45 2 2 0.13 5 5 2.32 7 7 2.45
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 15.00 8 8 32.00 12 12 47.00 8 8 32.00 4 4 15.00 12 12 47.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50 0 0 0.00 4 4 1.50 4 4 1.50
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 14 15 1.78 15 16 2.28 2 2 0.13 13 14 2.15 15 16 2.28
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.13 2 2 0.13 2 2 0.13 0 0 0.00 2 2 0.13
ผักหวานบ้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ผักหวานป่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 4 6 32.00 16 17 57.50 79 80 365.45 99 103 454.95 65 67 284.70 34 36 170.25 99 103 454.95
มะม่วงทองดำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 55.50 21 22 118.50 30 31 174.00 21 22 118.50 9 9 55.50 30 31 174.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 11.25 2 2 11.25 2 2 11.25 0 0 0.00 2 2 11.25
มะม่วงพันธุ์อาทูอีทู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 8.75 3 4 8.75 3 4 8.75 0 0 0.00 3 4 8.75
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 10 34.50 9 10 34.50 9 10 34.50 0 0 0.00 9 10 34.50
มะม่วงเขียวมรกต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 10.00 3 3 10.00 3 3 10.00 0 0 0.00 3 3 10.00
มะม่วงเขียวใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 16.50 5 5 16.50 5 5 16.50 0 0 0.00 5 5 16.50
มะเขือม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ลำไย 3 3 5.50 0 0 0.00 15 17 66.50 299 339 1,867.05 827 1,017 4,794.45 1,144 1,376 6,733.50 658 817 3,850.20 483 556 2,877.80 1,141 1,373 6,728.00
ลำไยอีดอ 2 2 5.10 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 57 58 298.30 60 61 318.40 57 58 298.30 1 1 15.00 58 59 313.30
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
โต้วเหมี่ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.04 1 1 0.04 1 1 0.04 0 0 0.00 1 1 0.04