ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 17-มี.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางกรวย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บางกรวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00
บางขนุน 1 6 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 23 46.75 13 29 48.25 5 9 18.75 7 14 28.00 12 23 46.75
บางขุนกอง 5 8 7.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.50 8 11 10.50 2 2 1.50 1 1 2.00 3 3 3.50
บางคูเวียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50
บางสีทอง 1 4 2.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 2 5 2.38 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
ปลายบาง 1 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 4 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มหาสวัสดิ์ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 2.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
วัดชลอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 4.00 2 3 4.00 0 0 0.00 2 3 4.00 2 3 4.00
ศาลากลาง 3 3 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 5 13.13 7 8 15.63 4 5 13.13 0 0 0.00 4 5 13.13

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
กล้วยน้ำว้า 6 6 4.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 15.00 13 13 19.75 0 0 0.00 7 7 15.00 7 7 15.00
กล้วยหอม 2 2 1.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 16.25 12 12 17.75 2 2 4.25 8 8 12.00 10 10 16.25
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00 0 0 0.00 3 3 5.00 3 3 5.00
กล้วยไข่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00
ต้นอ่อนพืช (ข้าวสาลี) 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 2 2 2.50 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50
มะกรูด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะนาว 5 5 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.50 7 7 5.50 2 2 2.50 0 0 0.00 2 2 2.50
มะม่วง 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะละกอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.50 1 1 6.50 1 1 6.50 0 0 0.00 1 1 6.50
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
ส้มเขียวหวาน 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มโอ 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 1.50 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
หอมแบ่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดขอน 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดถั่งเช่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.13 1 1 0.13 1 1 0.13 0 0 0.00 1 1 0.13
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางรม 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดฟาง 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดยานางิ 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดเป๋าฮื้อ 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไฮโดรโปนิกส์ 3 3 2.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.13 6 6 5.63 2 2 1.13 1 1 2.00 3 3 3.13
ไฮโดรโปนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50