ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอทุ่งช้าง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
งอบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 85 154 277.75 85 154 277.75 78 147 230.75 7 7 47.00 85 154 277.75
ทุ่งช้าง 1 1 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 104 193 409.00 105 194 412.50 104 193 409.00 0 0 0.00 104 193 409.00
ปอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 26 36 130.50 26 36 130.50 26 36 130.50 0 0 0.00 26 36 130.50
และ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53 65 272.50 53 65 272.50 52 64 269.50 1 1 3.00 53 65 272.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 43 43 181.00 43 43 181.00 43 43 181.00 0 0 0.00 43 43 181.00
กาแฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 23.25 7 7 23.25 7 7 23.25 0 0 0.00 7 7 23.25
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 96.00 31 31 96.00 31 31 96.00 0 0 0.00 31 31 96.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริกชี้ฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 110 45.50 51 110 45.50 51 110 45.50 0 0 0.00 51 110 45.50
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 8.00 5 5 8.00 5 5 8.00 0 0 0.00 5 5 8.00
มะขามหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 1 3.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 20 24 98.75 21 25 102.25 20 24 98.75 0 0 0.00 20 24 98.75
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 7.25 29 29 7.25 29 29 7.25 0 0 0.00 29 29 7.25
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 31 7.75 30 31 7.75 30 31 7.75 0 0 0.00 30 31 7.75
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 27.50 4 4 27.50 4 4 27.50 0 0 0.00 4 4 27.50
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.00 2 2 3.00 2 2 3.00 0 0 0.00 2 2 3.00
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ส้มเขียวหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 19.50 6 6 19.50 6 6 19.50 0 0 0.00 6 6 19.50
ส้มเปลือกล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 47.00 7 7 47.00 0 0 0.00 7 7 47.00 7 7 47.00
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 58 62 186.75 58 62 186.75 58 62 186.75 0 0 0.00 58 62 186.75
เงาะโรงเรียน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 72 76 327.50 72 76 327.50 71 75 324.50 1 1 3.00 72 76 327.50
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25