ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอบ่อเกลือ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดงพญา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 82 120 169.00 82 120 169.00 73 104 114.25 9 16 54.75 82 120 169.00
บ่อเกลือเหนือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 96 165 300.34 96 165 300.34 96 165 300.34 0 0 0.00 96 165 300.34
บ่อเกลือใต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 8 2.25 1 8 2.25 1 8 2.25 0 0 0.00 1 8 2.25
ภูฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 78 78 152.75 78 78 152.75 69 69 132.25 9 9 20.50 78 78 152.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 69 69 132.25 69 69 132.25 69 69 132.25 0 0 0.00 69 69 132.25
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
กะเพรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 118 176 368.84 118 176 368.84 118 176 368.84 0 0 0.00 118 176 368.84
กาแฟโรบัสต้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 1 1 0.25 2 2 0.50 3 3 0.75
ซาโยเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ถั่วเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
บวบเหลี่ยม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 2 2 0.50 0 0 0.00 2 2 0.50
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00 0 0 0.00 1 1 50.00 1 1 50.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 2 2 0.50 1 1 0.25 1 1 0.25 2 2 0.50
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริกขี้หนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 22 10.00 22 22 10.00 22 22 10.00 0 0 0.00 22 22 10.00
ฟักทองญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะเขือยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 3.00 8 8 3.00 2 2 0.75 6 6 2.25 8 8 3.00
มะเขือเทศโทมัส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 2.00 4 4 2.00 4 4 2.00 0 0 0.00 4 4 2.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75 2 2 0.50 1 1 0.25 3 3 0.75
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 21 21 8.25 21 21 8.25 19 19 7.50 2 2 0.75 21 21 8.25
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 20.75 10 10 20.75 1 1 0.25 9 9 20.50 10 10 20.75
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 4.50 16 16 4.50 16 16 4.50 0 0 0.00 16 16 4.50
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 6.25 7 7 6.25 7 7 6.25 0 0 0.00 7 7 6.25
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 11 11.00 11 11 11.00 11 11 11.00 0 0 0.00 11 11 11.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25