ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอจุน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จุน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 18.00 3 3 18.00 2 2 15.00 1 1 3.00 3 3 18.00
ทุ่งรวงทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 57 425.05 51 57 425.05 29 34 241.05 22 23 184.00 51 57 425.05
ลอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 6 66.00 5 6 66.00 2 2 48.00 3 4 18.00 5 6 66.00
หงส์หิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 10 33.50 7 10 33.50 1 4 5.50 6 6 28.00 7 10 33.50
ห้วยข้าวก่ำ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 113.50 19 19 113.50 16 16 99.50 3 3 14.00 19 19 113.50
ห้วยยางขาม 0 0 0.00 1 1 5.50 0 0 0.00 2 2 24.00 65 67 497.25 68 70 526.75 45 46 379.25 22 23 142.00 67 69 521.25

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 84.00 2 2 84.00 2 2 84.00 0 0 0.00 2 2 84.00
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ผักเชียงดา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ลำไย 0 0 0.00 1 1 5.50 0 0 0.00 2 2 24.00 145 151 1,027.55 148 154 1,057.05 90 93 662.55 57 60 389.00 147 153 1,051.55
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 1 1 3.00 1 1 3.00 0 0 0.00 1 1 3.00
แก้วมังกร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 21.00 2 2 21.00 2 2 21.00 0 0 0.00 2 2 21.00