ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก อำเภอนครไทย

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
นครชุม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
นาบัว 0 0 0.00 8 14 41.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 14 41.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านแยง 0 0 0.00 23 23 34.00 39 50 683.00 0 0 0.00 1 1 0.54 63 74 717.54 1 1 0.54 39 50 683.00 40 51 683.54
หนองกะท้าว 3 3 1.09 1 1 8.00 64 64 1,642.00 0 0 0.00 5 5 9.31 73 73 1,660.40 5 5 9.31 64 64 1,642.00 69 69 1,651.31
ห้วยเฮี้ย 39 39 285.00 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 42 42 293.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00
เนินเพิ่ม 1 2 6.75 15 15 64.40 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.70 21 22 77.85 5 5 6.70 0 0 0.00 5 5 6.70

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้งใบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กาแฟอาราบีก้า 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขึ้นฉ่าย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 8 14 41.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 14 41.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกไทย 0 0 0.00 23 23 34.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 23 23 34.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะคาเดเมีย 1 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 6.70 5 5 6.70 5 5 6.70 0 0 0.00 5 5 6.70
สับปะรด 39 39 285.00 1 1 8.00 103 114 2,325.00 0 0 0.00 0 0 0.00 143 154 2,618.00 0 0 0.00 103 114 2,325.00 103 114 2,325.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00 0 0 0.00 2 2 5.00 2 2 5.00
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.54 1 1 0.54 1 1 0.54 0 0 0.00 1 1 0.54
เรดโอ๊ค 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดฟาง 1 1 0.08 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 0.31 5 5 0.39 4 4 0.31 0 0 0.00 4 4 0.31
เห็ดหูหนู 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงกวา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
ไพล 0 0 0.00 15 15 61.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 61.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00