ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ม.ค.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดตาก อำเภอท่าสองยาง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
แม่ต้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่วะหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่สอง 40 40 49.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 53 119.50 91 93 168.90 27 29 32.80 24 24 86.70 51 53 119.50
แม่หละ 10 11 11.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 295 293.10 42 306 304.10 32 295 293.10 0 0 0.00 32 295 293.10

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 31.00 31 31 31.00 31 31 31.00 0 0 0.00 31 31 31.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 24 24 86.70 24 24 86.70 0 0 0.00 24 24 86.70 24 24 86.70
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 30.00 30 30 30.00 30 30 30.00 0 0 0.00 30 30 30.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 14.00 14 14 14.00 14 14 14.00 0 0 0.00 14 14 14.00
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 32 31.10 31 32 31.10 31 32 31.10 0 0 0.00 31 32 31.10
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 30 30 30.00 30 30 30.00 30 30 30.00 0 0 0.00 30 30 30.00
ผักกาดหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 31.00 31 31 31.00 31 31 31.00 0 0 0.00 31 31 31.00
ผักกาดฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 15.00 15 15 15.00 15 15 15.00 0 0 0.00 15 15 15.00
ฟักทองญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 13 13.00 13 13 13.00 13 13 13.00 0 0 0.00 13 13 13.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 31.00 31 31 31.00 31 31 31.00 0 0 0.00 31 31 31.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 32 32 32.00 32 32 32.00 32 32 32.00 0 0 0.00 32 32 32.00
เสาวรส 49 50 59.40 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 16 19.80 65 66 79.20 16 16 19.80 0 0 0.00 16 16 19.80
เสาวรสไทนุง 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 15.00 15 15 15.00 15 15 15.00 0 0 0.00 15 15 15.00
โอ๊คลีฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 32 31.00 16 32 31.00 16 32 31.00 0 0 0.00 16 32 31.00