ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชมพู 13 13 37.00 1 1 5.00 1 1 8.00 5 5 33.00 23 24 427.00 43 44 510.00 27 28 450.00 2 2 18.00 29 30 468.00
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 16 16 138.75 11 16 449.50 2 4 117.50 21 22 430.00 61 65 1,280.75 111 123 2,416.50 60 66 1,433.25 24 25 395.00 84 91 1,828.25
บ้านมุง 14 15 85.00 26 26 481.00 3 4 56.00 3 3 47.00 33 35 587.00 79 83 1,256.00 30 32 550.50 9 10 139.50 39 42 690.00
วังยาง 11 11 35.00 8 8 58.25 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 504.00 37 37 597.25 14 14 277.00 4 4 227.00 18 18 504.00
วังโพรง 7 7 81.00 79 126 605.25 1 1 8.50 0 0 0.00 26 28 437.00 113 162 1,131.75 27 29 445.50 0 0 0.00 27 29 445.50
เนินมะปราง 16 16 73.50 7 7 65.00 6 10 209.00 4 4 159.00 8 8 133.00 41 45 639.50 14 18 342.00 4 4 159.00 18 22 501.00
ไทรย้อย 4 4 41.00 30 35 702.00 8 9 207.30 12 12 109.00 113 125 1,858.75 167 185 2,918.05 128 141 2,083.05 5 5 92.00 133 146 2,175.05

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตำลึง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วเหลือง 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 80 127 536.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 127 536.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักปลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 32.50 5 5 32.50 0 0 0.00 5 5 32.50 5 5 32.50
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะขามเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะปราง,มะยงชิด 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 200.00 2 2 202.00 0 0 0.00 1 1 200.00 1 1 200.00
มะม่วง 23 24 309.00 61 71 1,484.00 14 18 400.00 40 41 745.00 187 197 3,205.00 325 351 6,143.00 205 219 3,630.00 36 37 720.00 241 256 4,350.00
มะม่วงน้ำดอกไม้ 5 5 49.75 19 19 319.50 9 10 183.00 5 5 33.00 81 86 1,197.75 119 125 1,783.00 89 95 1,343.75 6 6 70.00 95 101 1,413.75
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วงมัน 2 2 13.00 2 2 14.00 2 2 15.30 0 0 0.00 33 36 238.75 39 42 281.05 35 38 254.05 0 0 0.00 35 38 254.05
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 3 3 5.00 2 2 4.00 0 0 0.00 2 2 4.00
มะม่วงเพชรบ้านลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 97.50 5 5 97.50 5 5 97.50 0 0 0.00 5 5 97.50
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 6 6 73.00 7 7 81.00 6 6 73.00 1 1 8.00 7 7 81.00
มะเขือม่วง 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเฟือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเฟืองหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะไฟจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 162.00 1 1 162.00 1 1 162.00 0 0 0.00 1 1 162.00
หน่อไม้ฝรั่ง 51 51 117.50 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 53 53 127.50 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00