ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชมพู 12 12 23.00 0 0 0.00 1 1 8.00 1 1 10.00 12 13 318.56 26 27 359.56 13 14 328.56 1 1 8.00 14 15 336.56
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 17 17 163.75 11 16 449.50 2 4 117.50 15 16 343.00 53 57 1,174.26 98 110 2,248.01 52 58 1,313.76 18 19 321.00 70 77 1,634.76
บ้านมุง 14 15 85.00 26 26 481.00 3 4 56.00 3 3 47.00 33 35 587.00 79 83 1,256.00 30 32 550.50 9 10 139.50 39 42 690.00
วังยาง 11 11 35.00 8 8 58.25 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 504.00 37 37 597.25 14 14 277.00 4 4 227.00 18 18 504.00
วังโพรง 7 7 81.00 79 126 605.25 1 1 8.50 0 0 0.00 28 30 452.00 115 164 1,146.75 29 31 460.50 0 0 0.00 29 31 460.50
เนินมะปราง 16 16 73.50 7 7 65.00 6 10 209.00 4 4 159.00 8 8 133.00 41 45 639.50 14 18 342.00 4 4 159.00 18 22 501.00
ไทรย้อย 4 4 41.00 29 34 682.00 8 9 207.30 3 3 52.00 102 112 1,718.27 146 162 2,700.57 94 105 1,785.32 19 19 192.25 113 124 1,977.57

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
ตำลึง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วเหลือง 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 80 127 536.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 80 127 536.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักปลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 32.50 5 5 32.50 0 0 0.00 5 5 32.50 5 5 32.50
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟ้าลั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 6.18 4 4 6.18 4 4 6.18 0 0 0.00 4 4 6.18
มะขามเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะปราง,มะยงชิด 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 200.00 2 2 202.00 0 0 0.00 1 1 200.00 1 1 200.00
มะม่วง 23 24 320.00 60 70 1,464.00 14 18 400.00 24 25 591.00 161 171 2,910.50 282 308 5,685.50 157 171 3,185.25 42 43 716.25 199 214 3,901.50
มะม่วงน้ำดอกไม้ 5 5 49.75 18 18 315.50 9 10 183.00 2 2 20.00 76 80 1,110.31 110 115 1,678.56 80 85 1,223.31 7 7 90.00 87 92 1,313.31
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.80 2 2 22.80 1 1 16.80 0 0 0.00 1 1 16.80
มะม่วงมัน 2 2 13.00 2 2 14.00 2 2 15.30 0 0 0.00 34 37 237.42 40 43 279.72 36 39 252.72 0 0 0.00 36 39 252.72
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.56 3 3 4.56 3 3 4.56 0 0 0.00 3 3 4.56
มะม่วงเพชรบ้านลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 3.37 2 2 3.37 2 2 3.37 0 0 0.00 2 2 3.37
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 98.30 6 6 98.30 6 6 98.30 0 0 0.00 6 6 98.30
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 8.00 0 0 0.00 6 6 73.00 7 7 81.00 6 6 73.00 1 1 8.00 7 7 81.00
มะเขือม่วง 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเฟือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเฟืองหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะไฟจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 162.00 1 1 162.00 1 1 162.00 0 0 0.00 1 1 162.00
หน่อไม้ฝรั่ง 51 51 117.50 1 1 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 53 53 127.50 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 15.00 2 2 15.00 2 2 15.00 0 0 0.00 2 2 15.00