ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชมพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 14 15 408.56 15 16 418.56 13 14 394.56 2 2 24.00 15 16 418.56
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 220.50 1 1 50.00 44 48 994.26 51 57 1,264.76 49 55 1,250.76 2 2 14.00 51 57 1,264.76
บ้านมุง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 56.00 0 0 0.00 27 28 494.50 30 32 550.50 30 32 550.50 0 0 0.00 30 32 550.50
วังยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 13 13 274.00 14 14 277.00 13 13 265.00 1 1 12.00 14 14 277.00
วังโพรง 0 0 0.00 0 0 0.00 17 17 257.00 0 0 0.00 17 17 297.00 34 34 554.00 34 34 554.00 0 0 0.00 34 34 554.00
เนินมะปราง 0 0 0.00 0 0 0.00 5 9 208.00 0 0 0.00 8 8 133.00 13 17 341.00 13 17 341.00 0 0 0.00 13 17 341.00
ไทรย้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 18 19 388.55 0 0 0.00 103 111 1,674.82 121 130 2,063.37 111 120 1,998.87 10 10 64.50 121 130 2,063.37

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
จินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
ตำลึง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 45.00 1 1 45.00 1 1 45.00 0 0 0.00 1 1 45.00
ผักปลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟ้าลั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 34.18 10 10 34.18 10 10 34.18 0 0 0.00 10 10 34.18
มะขามเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 22 26 572.00 1 1 50.00 141 149 2,564.75 164 176 3,186.75 151 163 3,094.25 13 13 92.50 164 176 3,186.75
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 31 32 415.00 1 1 10.00 70 72 1,051.81 102 105 1,476.81 100 103 1,454.81 2 2 22.00 102 105 1,476.81
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.80 1 1 16.80 1 1 16.80 0 0 0.00 1 1 16.80
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 144.05 0 0 0.00 15 17 115.17 35 37 259.22 35 37 259.22 0 0 0.00 35 37 259.22
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 18.31 4 4 20.31 4 4 20.31 0 0 0.00 4 4 20.31
มะม่วงเพชรบ้านลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.67 3 3 3.67 3 3 3.67 0 0 0.00 3 3 3.67
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 114.30 9 9 114.30 9 9 114.30 0 0 0.00 9 9 114.30
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 73.00 6 6 73.00 6 6 73.00 0 0 0.00 6 6 73.00
มะเฟือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเฟืองหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะไฟจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 45.00 1 1 45.00 1 1 45.00 0 0 0.00 1 1 45.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 162.00 1 1 162.00 1 1 162.00 0 0 0.00 1 1 162.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 15.00 2 2 15.00 2 2 15.00 0 0 0.00 2 2 15.00