ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 22-ก.พ.-2562

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเนินมะปราง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชมพู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 14 15 408.56 15 16 418.56 13 14 394.56 2 2 24.00 15 16 418.56
บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 220.50 1 1 50.00 44 48 994.26 51 57 1,264.76 49 55 1,250.76 2 2 14.00 51 57 1,264.76
บ้านมุง 0 0 0.00 0 0 0.00 3 4 56.00 0 0 0.00 27 28 494.50 30 32 550.50 30 32 550.50 0 0 0.00 30 32 550.50
วังยาง 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 3.00 0 0 0.00 13 13 274.00 14 14 277.00 13 13 265.00 1 1 12.00 14 14 277.00
วังโพรง 0 0 0.00 24 24 255.20 17 17 257.00 0 0 0.00 17 17 297.00 58 58 809.20 34 34 554.00 0 0 0.00 34 34 554.00
เนินมะปราง 0 0 0.00 0 0 0.00 5 8 183.00 0 0 0.00 8 8 133.00 13 16 316.00 13 16 316.00 0 0 0.00 13 16 316.00
ไทรย้อย 0 0 0.00 0 0 0.00 18 19 388.55 1 1 20.00 95 102 1,575.32 114 122 1,983.87 104 112 1,919.37 10 10 64.50 114 122 1,983.87

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ตำลึง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 45.00 1 1 45.00 1 1 45.00 0 0 0.00 1 1 45.00
ผักปลัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะขามเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะม่วง 0 0 0.00 24 24 255.20 22 25 547.00 1 1 50.00 135 142 2,484.25 182 192 3,336.45 145 155 2,988.75 13 13 92.50 158 168 3,081.25
มะม่วงจินหงส์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.15 1 1 0.15 1 1 0.15 0 0 0.00 1 1 0.15
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 31 32 415.00 2 2 20.00 68 70 1,032.81 101 104 1,467.81 99 102 1,445.81 2 2 22.00 101 104 1,467.81
มะม่วงฟ้าลั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 10 10 34.18 11 11 39.18 11 11 39.18 0 0 0.00 11 11 39.18
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 16.80 1 1 16.80 1 1 16.80 0 0 0.00 1 1 16.80
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 20 20 144.05 0 0 0.00 15 17 115.17 35 37 259.22 35 37 259.22 0 0 0.00 35 37 259.22
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 3 3 18.31 4 4 20.31 4 4 20.31 0 0 0.00 4 4 20.31
มะม่วงเพชรบ้านลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 3.67 3 3 3.67 3 3 3.67 0 0 0.00 3 3 3.67
มะม่วงโชคอนันต์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 9 9 114.30 10 10 119.30 10 10 119.30 0 0 0.00 10 10 119.30
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 73.00 6 6 73.00 6 6 73.00 0 0 0.00 6 6 73.00
มะเฟือง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเฟืองหวาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะไฟจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 45.00 1 1 45.00 1 1 45.00 0 0 0.00 1 1 45.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 162.00 1 1 162.00 1 1 162.00 0 0 0.00 1 1 162.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 15.00 2 2 15.00 2 2 15.00 0 0 0.00 2 2 15.00