ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ก.พ.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบางคนที

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระดังงา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 18.00 16 17 85.30 19 20 103.30 15 16 83.30 4 4 20.00 19 20 103.30
จอมปลวก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 24 139.60 22 24 139.60 4 6 72.60 18 18 67.00 22 24 139.60
ดอนมะโนรา 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 10 10 69.50 40 42 315.75 51 53 392.25 23 24 205.75 28 29 186.50 51 53 392.25
บางกระบือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 22.00 4 4 22.00 4 4 22.00 0 0 0.00 4 4 22.00
บางกุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.50 20 24 89.60 22 26 94.10 12 16 67.60 10 10 26.50 22 26 94.10
บางคนที 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 9.50 29 30 216.30 31 32 225.80 23 24 187.30 8 8 38.50 31 32 225.80
บางนกแขวก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 9 10 63.00 10 11 68.00 9 10 63.00 1 1 5.00 10 11 68.00
บางพรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 25 26 73.00 26 27 74.00 14 15 50.00 12 12 24.00 26 27 74.00
บางยี่รงค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 26 235.00 18 26 235.00 17 25 232.00 1 1 3.00 18 26 235.00
บางสะแก 0 0 0.00 1 1 2.00 0 0 0.00 4 5 16.50 40 50 221.35 45 56 239.85 34 44 206.35 10 11 31.50 44 55 237.85
บ้านปราโมทย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 43.75 15 15 43.75 0 0 0.00 15 15 43.75 15 15 43.75
ยายแพง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 12 13 70.00 12 13 70.00 12 13 70.00 0 0 0.00 12 13 70.00
โรงหีบ 0 0 0.00 1 1 4.00 0 0 0.00 6 6 50.50 15 16 66.95 22 23 121.45 15 16 66.95 6 6 50.50 21 22 117.45

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ชมพู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ผักบุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ผักสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ผักโขม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 3 3 26.10 4 4 32.10 2 2 12.10 2 2 20.00 4 4 32.10
มะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 14 14 113.50 96 99 694.80 110 113 808.30 70 73 592.80 40 40 215.50 110 113 808.30
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 3 3 15.50 44 45 325.20 48 49 347.70 30 31 247.20 18 18 100.50 48 49 347.70
มะพร้าวอ่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 40.75 6 6 40.75 5 5 31.75 1 1 9.00 6 6 40.75
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
ละมุด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 15.00 25 25 125.10 29 29 140.10 25 25 125.10 4 4 15.00 29 29 140.10
ส้มเช้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มโอ 0 0 0.00 2 2 6.00 0 0 0.00 8 8 24.50 108 110 419.65 118 120 450.15 67 69 312.90 49 49 131.25 116 118 444.15
เห็ด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดเป๋าฮื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00