ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 25-มิ.ย.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดชุมพร อำเภอหลังสวน

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขันเงิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 34.00 8 8 34.00 8 8 34.00 0 0 0.00 8 8 34.00
ท่ามะพลา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 169 184 729.95 169 184 729.95 169 184 729.95 0 0 0.00 169 184 729.95
นาขา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 128 137 1,651.95 128 137 1,651.95 128 137 1,651.95 0 0 0.00 128 137 1,651.95
นาพญา 0 0 0.00 3 3 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18 18 88.20 21 21 100.20 18 18 88.20 0 0 0.00 18 18 88.20
บางน้ำจืด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 88.00 29 29 88.00 29 29 88.00 0 0 0.00 29 29 88.00
บางมะพร้าว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 5.50 2 2 5.50 2 2 5.50 0 0 0.00 2 2 5.50
บ้านควน 0 0 0.00 13 14 94.50 0 0 0.00 0 0 0.00 67 77 459.50 80 91 554.00 67 77 459.50 0 0 0.00 67 77 459.50
พ้อแดง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 23 68.75 22 23 68.75 22 23 68.75 0 0 0.00 22 23 68.75
วังตะกอ 0 0 0.00 11 11 51.50 0 0 0.00 0 0 0.00 121 136 844.05 132 147 895.55 121 136 844.05 0 0 0.00 121 136 844.05
หลังสวน 0 0 0.00 1 1 6.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 13.00 4 4 19.00 3 3 13.00 0 0 0.00 3 3 13.00
หาดยาย 0 0 0.00 10 10 47.25 0 0 0.00 0 0 0.00 203 253 1,478.90 213 263 1,526.15 203 253 1,478.90 0 0 0.00 203 253 1,478.90
แหลมทราย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 49 52 237.50 49 52 237.50 49 52 237.50 0 0 0.00 49 52 237.50

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 15.00 1 1 15.00 1 1 15.00 0 0 0.00 1 1 15.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 8.50 3 3 8.50 3 3 8.50 0 0 0.00 3 3 8.50
กล้วยเล็บมือนาง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 11.00 1 1 11.00 1 1 11.00 0 0 0.00 1 1 11.00
ทุเรียน 0 0 0.00 5 5 65.00 0 0 0.00 0 0 0.00 146 147 1,269.45 151 152 1,334.45 146 147 1,269.45 0 0 0.00 146 147 1,269.45
ทุเรียนหมอนทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 51 55 879.20 51 55 879.20 51 55 879.20 0 0 0.00 51 55 879.20
ผักเหลียง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 19 105.30 19 19 105.30 19 19 105.30 0 0 0.00 19 19 105.30
มังคุด 0 0 0.00 34 34 146.25 0 0 0.00 0 0 0.00 673 689 3,347.35 707 723 3,493.60 673 689 3,347.35 0 0 0.00 673 689 3,347.35
ลองกอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 54.50 6 6 54.50 6 6 54.50 0 0 0.00 6 6 54.50
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 9.00 1 1 9.00 1 1 9.00 0 0 0.00 1 1 9.00