ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 1-ธ.ค.-2563

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอสันติสุข

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ดู่พงษ์ 0 0 0.00 1 2 1.50 0 0 0.00 6 20 5.00 28 69 46.85 35 91 53.35 24 61 43.10 10 28 8.75 34 89 51.85
ป่าแลวหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 16 25 12.36 16 25 12.36 14 23 10.36 2 2 2.00 16 25 12.36
พงษ์ 0 0 0.00 1 2 1.25 0 0 0.00 12 15 7.05 23 42 47.67 36 59 55.97 22 39 44.92 13 18 9.80 35 57 54.72

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระท้อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 4.00 1 1 0.10 3 3 4.10 1 1 0.10 2 2 4.00 3 3 4.10
กวางตุ้งใบ,ดอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.25 5 5 1.35 10 10 2.60 5 5 1.35 5 5 1.25 10 10 2.60
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.35 9 9 2.60 3 3 0.85 5 5 1.50 8 8 2.35
ขิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.50 11 11 2.45 17 17 3.95 10 10 2.20 7 7 1.75 17 17 3.95
คะน้าใบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.16 1 1 0.16 1 1 0.16 0 0 0.00 1 1 0.16
น้อยหน่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
ผักกาดเขียวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75 0 0 0.00 3 3 0.75 3 3 0.75
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.20 3 3 0.45 2 2 0.20 1 1 0.25 3 3 0.45
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
ฝรั่งแป้นสีทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
พริกขี้หนูผลใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 8 8 6.50 12 12 7.50 5 5 4.25 7 7 3.25 12 12 7.50
พริกชี้ฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 2.75 8 8 2.75 8 8 2.75 0 0 0.00 8 8 2.75
ฟัก,แฟง 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 33 24.75 34 34 25.75 29 29 22.00 4 4 2.75 33 33 24.75
ฟักทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.50 5 5 9.50 7 7 10.00 4 4 7.50 3 3 2.50 7 7 10.00
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.60 3 3 0.60 3 3 0.60 0 0 0.00 3 3 0.60
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 7.00 1 1 7.00 1 1 7.00 0 0 0.00 1 1 7.00
มะม่วงเขียวใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
มะเขือยาวสีเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.00 4 4 1.00 4 4 1.00 0 0 0.00 4 4 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
มะเขือเปราะขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.16 2 2 0.41 1 1 0.16 1 1 0.25 2 2 0.41
ลำไยอีดอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 13.00 1 1 13.00 1 1 13.00 0 0 0.00 1 1 13.00
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 6 6 1.38 7 7 1.43 5 5 1.13 2 2 0.30 7 7 1.43
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 4 4 1.25 5 5 1.50 4 4 1.25 1 1 0.25 5 5 1.50
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เห็ดนางฟ้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
แตงกวา 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 2 2 1.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
แตงกวาญี่ปุ่น 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.25 8 9 2.50 10 11 3.25 7 8 2.25 2 2 0.50 9 10 2.75
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนคอรัล) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (กรีนโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.02 2 2 0.02 2 2 0.02 0 0 0.00 2 2 0.02
ไฮโดรโปรนิกส์ (ขึ้นฉ่าย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (คอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ไฮโดรโปรนิกส์ (ฟิลเลย์ไอซ์เบิร์ก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (สะระแหน่) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (เบบี้คอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอรัล) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดคอส) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดบัตเตอร์เฮด) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดปัตตาเวีย) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดสลัดโบลว์) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.01 1 1 0.01 1 1 0.01 0 0 0.00 1 1 0.01
ไฮโดรโปรนิกส์ (เรดโอ๊ค) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 0.02 2 2 0.02 2 2 0.02 0 0 0.00 2 2 0.02