ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 23-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ชัยนาม 0 0 0.00 0 0 0.00 24 26 187.50 0 0 0.00 80 91 606.36 104 117 793.86 101 114 778.11 3 3 15.75 104 117 793.86
ดินทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 7.50 2 2 7.50 2 2 7.50 0 0 0.00 2 2 7.50
ท่าหมื่นราม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 14.75 2 3 14.75 2 3 14.75 0 0 0.00 2 3 14.75
บ้านกลาง 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.00 1 1 18.75 5 6 90.28 8 9 117.03 7 8 98.28 1 1 18.75 8 9 117.03
พันชาลี 0 0 0.00 0 0 0.00 2 4 42.00 2 2 22.00 35 39 790.50 39 45 854.50 39 45 854.50 0 0 0.00 39 45 854.50
วังทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 13.00 1 1 13.00 1 1 13.00 0 0 0.00 1 1 13.00
วังนกแอ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 13.22 4 4 13.22 3 3 11.72 1 1 1.50 4 4 13.22
วังพิกุล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
หนองพระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 10 84.29 8 10 84.29 4 6 47.29 4 4 37.00 8 10 84.29
แก่งโสภา 0 0 0.00 0 0 0.00 12 12 127.00 0 0 0.00 6 6 55.00 18 18 182.00 18 18 182.00 0 0 0.00 18 18 182.00
แม่ระกา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 10 117.00 10 10 117.00 10 10 117.00 0 0 0.00 10 10 117.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ดอกชมจันทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตะไคร้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักหวานบ้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฝรั่งกิมจู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ฝรั่งแป้นสีทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พริกไทย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ฟ้าลั่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 6.69 2 2 6.69 2 2 6.69 0 0 0.00 2 2 6.69
มะนาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 4.00 1 1 4.00 1 1 4.00 0 0 0.00 1 1 4.00
มะพร้าวน้ำหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 10.00 1 1 10.00 1 1 10.00 0 0 0.00 1 1 10.00
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 37 40 316.25 3 3 40.75 105 112 1,297.85 145 155 1,654.85 141 151 1,620.35 4 4 34.50 145 155 1,654.85
มะม่วงน้ำดอกไม้ 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 24.25 0 0 0.00 47 52 382.68 51 56 406.93 47 52 369.93 4 4 37.00 51 56 406.93
มะม่วงมหาชนก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.25 1 1 5.25 1 1 5.25 0 0 0.00 1 1 5.25
มะม่วงมัน 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 24.00 0 0 0.00 17 18 60.48 21 22 84.48 21 22 84.48 0 0 0.00 21 22 84.48
มะม่วงเขียวเสวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 7.38 4 4 7.38 4 4 7.38 0 0 0.00 4 4 7.38
มะม่วงเพชรบ้านลาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.08 3 3 4.08 3 3 4.08 0 0 0.00 3 3 4.08
มะยงชิด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สับปะรด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ส้มโอ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หน่อไม้ฝรั่ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
องุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50 0 0 0.00 1 1 1.50 1 1 1.50
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 8.30 2 2 8.30 2 2 8.30 0 0 0.00 2 2 8.30
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20