ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21-ก.ย.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขุนน่าน 0 0 0.00 88 110 279.50 0 0 0.00 22 22 47.00 166 171 339.25 276 303 665.75 95 100 180.25 93 93 206.00 188 193 386.25
ห้วยโก๋น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 7 1.75 2 7 1.75 1 6 1.50 1 1 0.25 2 7 1.75

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระเจี๊ยบเขียว 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วย 0 0 0.00 19 20 53.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 19 20 53.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 2 2 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 3 3 1.25 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25
กาแฟ 0 0 0.00 16 16 43.00 0 0 0.00 0 0 0.00 45 45 84.00 61 61 127.00 45 45 84.00 0 0 0.00 45 45 84.00
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 49 54 169.75 0 0 0.00 22 22 47.00 33 33 49.25 104 109 266.00 55 55 96.25 0 0 0.00 55 55 96.25
ขมิ้น 0 0 0.00 6 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 2.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข่า 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้า 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชะอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ผักชี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
พริกขี้หนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะม่วงหิมพานต์ 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 1 1 0.50 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 2 2 0.75 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
หม่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 93 93 206.00 93 93 206.00 0 0 0.00 93 93 206.00 93 93 206.00
ไพล 0 0 0.00 5 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00