ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 18-ส.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอปง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขุนควร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 5.75 1 3 5.75 1 3 5.75 0 0 0.00 1 3 5.75
ควร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 68 143.15 31 68 143.15 31 68 143.15 0 0 0.00 31 68 143.15
งิม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 32 61.55 22 32 61.55 22 32 61.55 0 0 0.00 22 32 61.55
นาปรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 13 26.40 11 13 26.40 11 13 26.40 0 0 0.00 11 13 26.40
ปง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.75 2 2 2.75 2 2 2.75 0 0 0.00 2 2 2.75
ผาช้างน้อย 0 0 0.00 18 19 182.00 36 37 500.00 0 0 0.00 244 411 1,566.01 298 467 2,248.01 265 432 1,827.01 15 16 239.00 280 448 2,066.01
ออย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 166 343 780.40 166 343 780.40 166 343 780.40 0 0 0.00 166 343 780.40

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.00 5 5 2.00 5 5 2.00 0 0 0.00 5 5 2.00
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 1.00 1 2 1.00 1 2 1.00 0 0 0.00 1 2 1.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 14 7.00 13 14 7.00 13 14 7.00 0 0 0.00 13 14 7.00
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 53 74.12 46 53 74.12 46 53 74.12 0 0 0.00 46 53 74.12
ซูกินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 226 448 997.45 226 448 997.45 226 448 997.45 0 0 0.00 226 448 997.45
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 3 3 1.00 3 3 1.00 0 0 0.00 3 3 1.00
ผักกาดหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 3.50 6 6 3.50 6 6 3.50 0 0 0.00 6 6 3.50
ผักกาดฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 34 13.75 33 34 13.75 33 34 13.75 0 0 0.00 33 34 13.75
ฟักทองญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 42 179.35 28 42 179.35 28 42 179.35 0 0 0.00 28 42 179.35
มะระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.97 6 6 1.97 6 6 1.97 0 0 0.00 6 6 1.97
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 18 19 182.00 36 37 500.00 0 0 0.00 68 70 1,031.00 122 126 1,713.00 89 91 1,292.00 15 16 239.00 104 107 1,531.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 30 98.20 22 30 98.20 22 30 98.20 0 0 0.00 22 30 98.20
เคปกู๊สเบอรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 24 9.80 22 24 9.80 22 24 9.80 0 0 0.00 22 24 9.80
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 37 17.37 35 37 17.37 35 37 17.37 0 0 0.00 35 37 17.37
เมลอน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.70 3 3 0.70 3 3 0.70 0 0 0.00 3 3 0.70
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 86 88 136.00 86 88 136.00 86 88 136.00 0 0 0.00 86 88 136.00