ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 28-พ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพะเยา อำเภอปง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขุนควร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 8 32.75 6 8 32.75 1 3 5.75 5 5 27.00 6 8 32.75
ควร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 69 172.65 35 69 172.65 28 62 128.65 7 7 44.00 35 69 172.65
งิม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11 17 55.80 11 17 55.80 8 14 23.80 3 3 32.00 11 17 55.80
นาปรัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10 12 22.40 10 12 22.40 10 12 22.40 0 0 0.00 10 12 22.40
ปง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.75 2 2 2.75 2 2 2.75 0 0 0.00 2 2 2.75
ผาช้างน้อย 0 0 0.00 18 19 182.00 0 0 0.00 0 0 0.00 275 447 2,104.01 293 466 2,286.01 260 431 1,865.01 15 16 239.00 275 447 2,104.01
ออย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 175 333 660.05 175 333 660.05 175 333 660.05 0 0 0.00 175 333 660.05

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 2.00 5 5 2.00 5 5 2.00 0 0 0.00 5 5 2.00
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 1.00 1 2 1.00 1 2 1.00 0 0 0.00 1 2 1.00
คะน้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13 14 7.00 13 14 7.00 13 14 7.00 0 0 0.00 13 14 7.00
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 53 74.12 46 53 74.12 46 53 74.12 0 0 0.00 46 53 74.12
ซูกินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
ถั่วเหลืองฝักสด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 216 412 818.85 216 412 818.85 216 412 818.85 0 0 0.00 216 412 818.85
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.00 3 3 1.00 3 3 1.00 0 0 0.00 3 3 1.00
ผักกาดหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 3.50 6 6 3.50 6 6 3.50 0 0 0.00 6 6 3.50
ผักกาดฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
พริกยักษ์(พริกหวาน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 33 34 13.75 33 34 13.75 33 34 13.75 0 0 0.00 33 34 13.75
ฟักทองญี่ปุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.50 1 1 0.50 1 1 0.50 0 0 0.00 1 1 0.50
มะม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 28 42 179.35 28 42 179.35 28 42 179.35 0 0 0.00 28 42 179.35
มะระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.20 1 1 0.20 1 1 0.20 0 0 0.00 1 1 0.20
มะเขือเทศ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 1.97 6 6 1.97 6 6 1.97 0 0 0.00 6 6 1.97
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
ลำไย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 103.00 15 15 103.00 0 0 0.00 15 15 103.00 15 15 103.00
ลิ้นจี่ 0 0 0.00 18 19 182.00 0 0 0.00 0 0 0.00 102 107 1,571.00 120 126 1,753.00 87 91 1,332.00 15 16 239.00 102 107 1,571.00
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 30 98.20 22 30 98.20 22 30 98.20 0 0 0.00 22 30 98.20
เคปกู๊สเบอรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 22 24 9.80 22 24 9.80 22 24 9.80 0 0 0.00 22 24 9.80
เงาะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 10.00 2 2 10.00 2 2 10.00 0 0 0.00 2 2 10.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 35 37 17.37 35 37 17.37 35 37 17.37 0 0 0.00 35 37 17.37
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.70 3 3 0.70 3 3 0.70 0 0 0.00 3 3 0.70
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 86 88 136.00 86 88 136.00 86 88 136.00 0 0 0.00 86 88 136.00