ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 14-ธ.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดพิจิตร อำเภอบึงนาราง

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
บึงนาราง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 2 0.24 1 2 0.24 1 2 0.24 0 0 0.00 1 2 0.24
ห้วยแก้ว 17 23 34.50 0 0 0.00 13 13 13.75 0 0 0.00 20 20 16.75 50 56 65.00 33 33 30.50 0 0 0.00 33 33 30.50
แหลมรัง 5 6 7.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 13 3.85 14 19 11.10 9 13 3.85 0 0 0.00 9 13 3.85
โพธิ์ไทรงาม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กระชาย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอมทอง 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้าเห็ดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 0.16 3 3 0.16 3 3 0.16 0 0 0.00 3 3 0.16
ถั่วฝักยาว 10 10 11.50 0 0 0.00 12 12 12.75 0 0 0.00 16 16 12.50 38 38 36.75 28 28 25.25 0 0 0.00 28 28 25.25
บวบ 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
พริกหยวก 7 7 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 8 8 8.50 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะม่วงหาวมะนาวโห่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 6.00 1 1 6.00 1 1 6.00 0 0 0.00 1 1 6.00
มะระจีน 4 4 10.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.75 5 5 10.75 1 1 0.75 0 0 0.00 1 1 0.75
มะเขือยาว 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 2 2 2.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือเปราะ 1 1 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 4.00 4 4 5.00 3 3 4.00 0 0 0.00 3 3 4.00
เมล่อน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.31 2 2 1.31 2 2 1.31 0 0 0.00 2 2 1.31
เห็ดขอนขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.10 1 1 0.10 1 1 0.10 0 0 0.00 1 1 0.10
แตงร้าน 5 5 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แตงโม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.06 1 1 0.06 1 1 0.06 0 0 0.00 1 1 0.06
ไฮโดรโปนิกส์ (เมล่อน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 6 0.70 6 6 0.70 6 6 0.70 0 0 0.00 6 6 0.70