ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 20-ต.ค.-2561

ผลการดำเนินงานจังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขะเนจื้อ 1 1 16.00 3 3 24.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 40.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
แม่จะเรา 9 9 60.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 3 0.05 11 12 60.05 2 3 0.05 0 0 0.00 2 3 0.05
แม่ตื่น 43 49 39.29 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 56 544 543.25 99 593 582.54 56 544 543.25 0 0 0.00 56 544 543.25
แม่ระมาด 1 1 8.00 1 1 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 17.00 4 4 29.00 2 2 17.00 0 0 0.00 2 2 17.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอมทอง 6 6 21.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 17.00 8 8 38.00 2 2 17.00 0 0 0.00 2 2 17.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54 54 54.00 54 54 54.00 54 54 54.00 0 0 0.00 54 54 54.00
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.50 2 2 1.50 2 2 1.50 0 0 0.00 2 2 1.50
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 5 63.00 4 4 28.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 9 9 91.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คอสสลัด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54 54 54.00 54 54 54.00 54 54 54.00 0 0 0.00 54 54 54.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช(ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ถั่วงอก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 46 46 46.00 46 46 46.00 46 46 46.00 0 0 0.00 46 46 46.00
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53 57 57.00 53 57 57.00 53 57 57.00 0 0 0.00 53 57 57.00
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54 54 54.00 54 54 54.00 54 54 54.00 0 0 0.00 54 54 54.00
ผักกาดหัว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 54 55 55.00 54 55 55.00 54 55 55.00 0 0 0.00 54 55 55.00
พริกขี้หนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.75 2 2 2.75 2 2 2.75 0 0 0.00 2 2 2.75
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 48.00 48 48 48.00 48 48 48.00 0 0 0.00 48 48 48.00
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 48.00 48 48 48.00 48 48 48.00 0 0 0.00 48 48 48.00
สตรอเบอรี่ 15 15 3.70 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 15 15 3.70 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
อะโวกาโด 4 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เบบี้คอส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 5 5 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 0 0 0.00 5 5 5.00
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 53 53 53.00 53 53 53.00 53 53 53.00 0 0 0.00 53 53 53.00
เสาวรส 27 28 29.55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 27 28 29.55 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เสาวรสไทนุง 2 2 2.04 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.04 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เห็ดภูฏาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.05 1 1 0.05 1 1 0.05 0 0 0.00 1 1 0.05
แตงร้าน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 47 48 48.00 47 48 48.00 47 48 48.00 0 0 0.00 47 48 48.00
โอ๊คลีฟ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 6 12 11.00 6 12 11.00 6 12 11.00 0 0 0.00 6 12 11.00
ไควาเระ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00