ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19-ต.ค.-2564

ผลการดำเนินงานจังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
ขะเนจื้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พระธาตุ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 5 1.48 1 5 1.48 1 5 1.48 0 0 0.00 1 5 1.48
แม่จะเรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 3 0.01 1 3 0.01 1 3 0.01 0 0 0.00 1 3 0.01
แม่ตื่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 195 628 702.63 195 628 702.63 194 627 701.63 1 1 1.00 195 628 702.63
แม่ระมาด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 24.00 3 3 24.00 3 3 24.00 0 0 0.00 3 3 24.00

ผลการดำเนินงานแยกตามชนิดพืช

รอตรวจ ระหว่างตรวจ
(แปลงใหม่)
ระหว่างตรวจ
(แปลงตรวจติดตาม)
ระหว่างตรวจ
(แปลงต่ออายุ)
ได้รับการรับรอง
(ไม่รวมตรวจติดตามกับต่ออายุ)
รวม ได้รับการรับรองที่ยังไม่หมดอายุ ได้รับการรับรองที่หมดอายุ ได้รับการรับรองทั้งหมด
ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่ ราย แปลง ไร่
กล้วยน้ำว้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กล้วยหอมทอง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 17.00 2 2 17.00 2 2 17.00 0 0 0.00 2 2 17.00
กวางตุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 166 167 166.08 166 167 166.08 166 167 166.08 0 0 0.00 166 167 166.08
กะหล่ำปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 3 3 1.75 3 3 1.75 3 3 1.75 0 0 0.00 3 3 1.75
กาแฟอาราบีก้า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 48 48 118.50 48 48 118.50 48 48 118.50 0 0 0.00 48 48 118.50
ข้าวโพดเมล็ดแห้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คะน้าฮ่องกง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 87 87 87.00 87 87 87.00 87 87 87.00 0 0 0.00 87 87 87.00
คะน้าเห็ดหอม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชมพู่ทับทิมจันทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 5.00 1 1 5.00 1 1 5.00 0 0 0.00 1 1 5.00
ชมพู่เพชรสายรุ้ง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 2.00 1 1 2.00 1 1 2.00 0 0 0.00 1 1 2.00
ซูกินี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 31 31 31.00 31 31 31.00 31 31 31.00 0 0 0.00 31 31 31.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วงอก) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนถั่วลันเตา) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนทานตะวัน) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนผักบุ้ง) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 1 1 0.00 0 0 0.00 1 1 0.00
ต้นอ่อนพืช (ต้นอ่อนไควาเระ) 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ถั่วฝักยาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
ถั่วแขก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 29 29 29.00 29 29 29.00 29 29 29.00 0 0 0.00 29 29 29.00
ผักกาดขาว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
ผักกาดขาวปลี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 65 65 65.00 65 65 65.00 65 65 65.00 0 0 0.00 65 65 65.00
ผักบุ้งจีน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.08 1 1 0.08 1 1 0.08 0 0 0.00 1 1 0.08
พริกขี้หนู 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 2.75 2 2 2.75 2 2 2.75 0 0 0.00 2 2 2.75
พริกขี้หนูผลเล็ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 2 2 1.25 2 2 1.25 2 2 1.25 0 0 0.00 2 2 1.25
พุทรา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00
มะเขือยาวสีม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
มะเขือเทศเชอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
มะเขือเปราะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 0.25 1 1 0.25 1 1 0.25 0 0 0.00 1 1 0.25
สตรอเบอรี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 4 1.70 4 4 1.70 4 4 1.70 0 0 0.00 4 4 1.70
อะโวกาโด 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 8 8 15.00 8 8 15.00 8 8 15.00 0 0 0.00 8 8 15.00
เคพกูสเบอร์รี่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 5.18 7 7 5.18 7 7 5.18 0 0 0.00 7 7 5.18
เบบี้ฮ่องเต้ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 165 168 168.00 165 168 168.00 165 168 168.00 0 0 0.00 165 168 168.00
เสาวรส 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 0 0 0.00 1 1 1.00
เสาวรสไทนุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7 7 8.00 7 7 8.00 7 7 8.00 0 0 0.00 7 7 8.00
เห็ดภูฏาน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00